Hva innebærer det at pensjonssparing med skattefordel (IPS) har fritak for formuesskatt?

Pensjonssparing med skattefordel (IPS) har formuefritak. Dette betyr at beløpet du til enhver tid har stående ikke er gjenstand for formuesbeskatning. Det er først ved uttak av sparingen du blir beskattet – og da med en gunstig beskatning som er alminnelig inntekt.