• Ja, da anses differansen som tap ved realisasjon av aksjer. Tapet multipliseres med 1,23 ved skatteberegningen, og kan føres til fradrag på inntekten din.