Boligsparing for barn

Nå kan du bidra til at barna kan få en god start når de skal kjøpe sin første bolig.

Sparingen skjer i barnets navn
Sparebeløpet må brukes til boligformål
Du kan spare inntil kr 30 000,- pr. år

Boligsparing for barn

Konto for barn og unge mellom 0 og 17 år, der sparingen skjer i barnets navn. Sparebeløpet må brukes til boligformål som kjøp av bolig, nedbetaling av boliglån eller overføring til BSU.

Du kan spare inntil kr 30 000,- pr. år og kr 300 000,- totalt (pluss oppsparte renter). 

Hvordan opprette Boligsparing for barn for mindreårige?

  1. Barnet må være kunde hos oss, og ha minst én bruks- eller sparekonto hos oss fra før.
  2. Hvis barnet ikke er kunde fra før og/eller ikke har konto hos oss, bestiller du det enkelt her Sparekonto for barn eller Spink og bankkort for barn.
  3. Begge foreldre/verger må kunne identifisere seg med BankID eller gyldig legitimasjon (norsk pass).

    Dersom foreldrene/vergene ikke har BankID, eller tidligere er registrert med gyldig legitimasjon i banken, må dere ta med dere pass og besøke et av våre bankkontorer for å opprette dette.

Hovedregelen i lovverket er at begge barnets verger disponerer barnets konto.

Priser og vilkår

4,30 %
  • Bankens beste rente fra første krone
  • Sparingen skjer i barnets navn
  • Må brukes til boligformål
  • Du kan spare inntil 300.000 totalt (pluss oppsparte renter)
  • Boligsparing for de mellom 0 og 18 år

Opprettelse

Kontoen må opprettes i banken.

Begge foreldre (eller verger) må godkjenne opprettelse av Boligsparing for barn. Er du enslig forsørger eller ønsker å disponere kontoen alene, må dette dokumenteres.

Det kan kun opprettes 1 konto pr barn.

Rente

Barnet får god rente fra første krone. Det er ingen bindingstid.

Uttak

Innskudd som er gjort i inneværende år kan disponeres fritt.

Øvrig sparebeløp må brukes til boligformål.

Ved delvis uttak til annet enn boligformål, belastes et gebyr på 5 % (minimum 1.000 kroner) av uttaksbeløpet og videre sparing er ikke mulig.

Ta kontakt med banken ved uttak.

Annet

Når barnet fyller 18 år endres kontoen til BSU+

Kjekt å vite om sparing til barn

Arveavgiften ble fjernet i 2014

Det vil si at du kan gi barn og barnebarn en pengegave, uansett beløpsgrense, uten at det må rapporteres eller betales arveavgift.

Statsforvalter

Statsforvalters oppgave er å ivareta barnas økonomiske interesser. Er barnets samledeformue over 2 G skal statsforvalter i henhold til loven forvalte midlene. Ta kontakt med din rådgiver i banken hvis du har spørsmål til Boligsparing for barn.

Lånekassen

Formue og inntekt er med på å avgjøre hvor mye studielån studenten får omgjort til stipend. For å beholde maksimalt stipend må du ikke ha nettoformue over disse beløpene (fra 2020):

Enslig søker: 428 861 kroner

Samlet for søker og ektefelle/samboer med felles barn: 823 663 kroner