Landbruksforsikring

Driver du innen landbruk, trenger du fleksible landbruksforsikringer som er tilpasset deg, familien og gårdsdriften – både for næringen og privat.

Skadeforsikringer

Driftsbygning
Landbruksbygg og driftsbygninger.
Arbeidsmaskin
Traktorer og andre arbeidsmaskiner.
Produksjonsdyr
Slaktedyr og produksjonsdyr.
Driftsløsøre
Landbruksutstyr, redskap og små maskiner.
Planteproduksjon
Planteproduksjon på friland.
Avlingsskade
Høstet avling, varer og innsatsmidler.
Miljøforsikring
Miljøansvar etter naturmangfoldloven.
Cyberforsikring
Hjelp fra IT-eksperter ved dataangrep.

Personalforsikringer

Ulykkesforsikring
Ulykker som kan skje deg og familien din.
Gruppelivsforsikring
Økonomisk hjelp hvis noen dør.
Yrkesskadeforsikring
Lovpålagt for heltids- og deltidsansatte.
Helseforsikring
Trygg og rask behandling i privat helsevesen.

Forsikringene du må, bør og kan ha

Enten du driver stort eller lite, innen plante- eller husdyrproduksjon, vil du ha behov for skreddersydde forsikringer. Våre landbruksforsikringer kan tilpasses det arbeidet du utfører på gården, de typer driftsbygninger, eiendeler, maskiner og utstyr du eier. 

Personalforsikringene sikrer både deg, familien din og dine ansatte. 


Tips og råd

Trygg og sikker gårdsdrift

Beskytt verdiene på gården gjennom skadeforebygging og gode rutiner for HMS.

Brannforebygging i landbruket

Brannforebygging kan være den beste forsikringen en gårdbruker noen gang velger.

HMS i landbruket

Gode rutiner for helse, miljø og sikkerhet bidrar til å gjøre gården til en trygg arbeidsplass.

Har du hatt uhell eller skade på gården?Hva lurer andre på?