Hvordan setter jeg opp bankinnstillingene?

Under Bankinnstillinger kan du sette opp ulike innstillinger som påvirker hvordan regnskapsprogrammet håndterer betalingsfiler.

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Bank. Velg fanen Innstillinger for bank

bankinnstillinger-1

Regnskapsgodkjente betalinger

Hvis du aktiverer regnskapsgodkjente betalinger (RGB) kan du godkjenne utbetalinger direkte fra regnskapsprogrammet og slipper å ettergodkjenne dem i nettbanken. For å aktivere RGB, må du være administrator i nettbank bedrift.


Bankinnstillinger

Her kan du endre akseptabelt differansebeløp ved innbetaling. Dette beløpet reflekterer den differansen systemet vil akseptere for å bokføre en innbetaling mot en faktura med feil sum.

Du velger også konto for bank- og kortgebyr. Denne er automatisk satt til standardkonto 7770 - Bank- og kortgebyr.

Hvis du setter hake ved Bokfør kun innbetalinger som matcher, vil systemet kun bokføre innbetalinger som matcher med salgsfakturaer. Alle andre innbetalinger vil bli ignorert fullstendig. Les mer om skjulte innbetalinger.


Autobank

Du kan ignorere dette valget hvis du bruker autobank. Det er kun relevant å sette hake her i visse tilfeller der betalinger håndteres manuelt.


Mellomkontoer

Her kan du konfigurere mellomkontoer for innbetalinger, utbetalinger og lønn. Betalinger som regnskapsprogrammet ikke klarer å automatisk føre på riktig konto, vil bokføres mot disse mellomkontoene. Mellomkonto for innbetalinger brukes når det kommer inn innbetalinger som systemet ikke klarer å matche automatisk, og som derfor må håndteres manuelt. Her kan du lese mer om innbetalinger som ikke matcher.


Bokføringsregler i bankavstemming

Her kan du sette opp nye regler eller redigere eksisterende bokføringsregler for bankavstemming. Har du flere bokføringsregler, kan du endre prioritert rekkefølge på reglene ved å klikke på Rediger prioritert

Klikker du på Legg til ny regel, blir du tatt gjennom en veiviser for oppsett.


I det første steget i veiviseren må du skrive du inn navn på regel og velge hvilken bankkonto regelen skal gjelde for. Du kan også velge om regelen skal brukes manuelt eller automatisk.


Velger du automatisk, vil systemet bokføre og avstemme poster i bakgrunnen forutsatt at automatisk bankavstemming også er aktivert. Velger du manuelt vil systemet varsle deg i bankavstemmingsbildet.

I steg to lager du et filter for regelen og velger hvilke betingelser systemet skal søke etter i banktransaksjoner. Du kan kombinere flere betingelser. Deretter velger du hvilken regnskapskonto regelen skal bokføres på, og om du ønsker å knytte regelen til et prosjekt eller en avdeling. I det siste steget vil du få et sammendrag av regelen som er satt opp.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }