Hva er yrkesskadeforsikring?

Yrkesskadeforsikring er en personalforsikring arbeidsgiver er lovpålagt (lov om yrkesskadeforsikring) å kjøpe til de ansatte. 

Yrkesskadeforsikringen dekker personskade, yrkessykdom eller dødsfall som er forårsaket av arbeidsulykke, arbeidsprosesser eller påvirkning fra skadelige stoffer i forbindelse med arbeid. Yrkesskader inkluderer både fysiske og psykiske skader og sykdommer. 

Les mer om hva som dekkes av yrkesskadeforsikring.

Har bedriften yrkesskadeforsikring hos oss kan denne også utvides med forsikring for annen sykdom og fritidsulykkesforsikring.
 


Les også: