Behandlingsforsikring

Med behandlingsforsikring gir du dine ansatte trygg og rask behandling i det private helsevesenet.

 • De ansatte kommer fortere tilbake på jobb, og slipper å plages med sykdom eller skader over lengre tid.
 • Det er ingen egenandel - verken for den ansatte eller for bedriften.
 • Forsikringen har ingen øvre grense for behandlingskostnader.

Behandlingsforsikring kan kjøpes for seg selv, eller i pakken Tryggere bedrift.


Hva dekker forsikringen?

Basisforsikring

Denne forsikringen dekker:

 • Spesialistlegebehandling
 • Operasjon
 • Sykehusbehandling
 • Billeddiagnostikk
 • Rehabilitering
 • Psykologisk førstehjelp

Tilleggsdekninger

Du kan i tillegg til basisforsikringen velge å utvide med følgende dekninger:

 • Psykolog

og/eller

 • Fysikalsk behandling: fysioterapi, manuellterapi, kiropraktikk, naprapati og osteopati

helsetelefon illustrasjon for barneforsikring kristisk sykdom livsforsikring uføreforsikring ulykkesforsikring og behandlingsforsikring

Helsetelefon

En døgnåpen helsetjeneste som er inkludert i forsikringen.

videolege illustrasjon for barneforsikring kristisk sykdom livsforsikring uføreforsikring ulykkesforsikring og behandlingsforsikring

Videolege

Kom raskt i kontakt med lege. Forsikringen gir redusert pris på Aleris videolege.


Har du vært utsatt for uhell, skade eller sykdom?