Hvordan fyller jeg ut kundekortet?

Gå til Salg i venstremenyen og velg Kunder. Her ser du en oversikt over alle kunder du har opprettet. Klikk deg inn på aktuell kunde for å komme til deres kundekort. Kundekortet er delt inn i ti faner med informasjon. 

Detaljer

  • Kundedetaljer: Her registrerer du kundens navn, organisasjonsnummer, eventuelt fødselsnummer, link til webadresse og e-post for purring.
  • Kontaktinformasjon: Her registrerer du fakturaadresse, leveringsadresse, e-postadresse og telefonnummer. Det er også mulig å velge å fakturere uten leveringsadresse.
  • Betingelser: Her registrerer du eventuelle betalings- og leveringsbetingelser og avgiftsbehandling (mva-fritt salg innenfor eller utenfor loven, og salg til utland uten mva.). Du velger også foretrukket valuta og språk for fakturering, og standard prishåndtering for viderefakturering. Standard valuta og språk er alltid hhv. NOK og norsk (bokmål), dersom ikke annet er spesifisert i overordnet valuta- og blankettoppsett.
  • Purring: Her setter du hake ved purrestopp, dersom du ønsker at den aktuelle kunden ikke skal kunne purres.
  • Dimensjoner: Her kan du tilknytte kunden et prosjekt eller en avdeling. Du kan også knytte kunden til en egendefinert dimensjon.
  • Bank & EHF: Her kan du legge inn bankkonto, KID-nummer, peppoladresse og GLN-nummer. De to sistnevnte skal kun benyttes for internasjonale kunder som skal motta EHF. Utsending av EHF til norske kunder vil feile dersom disse feltene er fylt ut.
  • Blanketter: Her kan du legge inn eventuelle standardblanketter for faktura, ordre og tilbud til kunden. 
  • Kontakter: Her kan du legge til eventuelle kontaktpersoner tilknyttet kunden.
  • Selgere: Her kan du legge til eventuelle selgere tilknyttet kunden.

Utsendelse

Her ser du en oversikt over aktuelle utsendelsesplaner for faktura, ordre, tilbud og purring. Klikk på Endre plan for å endre eller legge til utsendelsesplan. Klikk på søppelbøtten for å slette planen. 

kundekortet-utsendelse

Åpne poster

Her finner du en oversikt over alle åpne og lukkete poster tilknyttet kunden. Klikk på Rediger for å bli direkte sendt til Åpne poster i regnskapsmodulen.


Produkter solgt

Her ser du en oversikt over alle ulike produkter som er solgt, hvor mange som er solgt, og hvor mye de er solgt for.


Dokumenter

Her kan du laste opp eventuelle dokumenter/vedlegg tilknyttet kunden. Klikk på Velg filer for å laste opp fil lokalt. Klikk på Hent fra innboks for å hente frem et dokument fra innboksen i regnskapsmodulen


Selskap

Her kan du legge til, og slette, eventuelle koblinger mot underselskap.


Prisavtaler

Her ser du en oversikt over eventuelle prisavtaler.


Tilbud, ordre og faktura

Her ser du en oversikt over alle tilbud/ordre/faktura tilknyttet kunden. Klikk på Opprett ny for å opprette et nytt tilbud/ordre/faktura direkte fra kundekortet.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }