Illustrasjon av jente og gutt som spiller fotball

Vår sponsorstrategi

 • Vi har balanse mellom bredde og elite i sponsorporteføljen vår.
 • Prioriterer samarbeidspartnere med breddeprofil, samt lag og grupper fremfor enkeltutøvere.
 • Ha samarbeidspartnere med en ikke-ekskluderende profil i forhold til økonomi, religion og likeverd.
 • Legge til rette for positive opplevelser og gode møteplasser for barn og ungdom.

Vi inngår primært nye samarbeidsavtaler innenfor vårt geografiske markedsområde som er Buskerud, Vestfold og Telemark.

Primært har vi samarbeidsavtaler innen idrett, kultur og næringsutvikling.

 • Synliggjøre vårt sterke samfunnsengasjement og fokus på bærekraft.
 • Bygge synlighet, kjennskap og preferanse til merkevaren vår.
 • Forsterke og bygge posisjonen som en aktiv og lokal støttespiller.
 • Bygge kunderelasjoner ved å skape minnerike opplevelser i våre geografiske nedslagsfelt.
 • Aktiv deltakelse i sponsornettverk for å bygge relasjoner, og derigjennom skape ny forretning.
 • Økt tillit blant våre kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere.
 • Intern stolthet hos våre ansatte.
 • Samarbeidspartnere skal som hovedregel benytte oss som sin forbindelse for finansielle tjenester i avtaleperioden.
 • Samarbeidspartnere forplikter seg til å benytte bankens anbefalte betalingsløsninger på arena og tilknyttede aktiviteter. 
 • Banken innrømmes som hovedregel bransjeeksklusivitet innen bank og forsikring i samarbeidspartnerens sponsornettverk.
 • Medlemmer, utøvere og ansatte.hos samarbeidspartnere oppfordres å benytte banken som sin hovedbankforbindelse.
 • Samarbeidspartnere må opptre og drive sin virksomhet ihht. bankens bærekraftpolicy.

Vi er bevisste på hvilke type aktører vi inngår samarbeid med. Det er ikke aktuelt for oss å sponse:

 • Formål i strid med vår bærekraftpolicy, god forretningsskikk og –etikk.
 • Formål som er åpenbart bryter idrettens 3 bærekraftdimensjoner; grønn omstilling, sosial inkludering og ansvarlig drift.
 • Oppgaver som tilligger det offentlige.
 • Som hovedregel sponser vi ikke enkeltpersoner.

Kontakt våre rådgivere

Lars Skau
Sponsoransvarlig
917 94 411
Ole Gunnar Fidjestøl
Rådgiver sponsorat
934 16 015
Roar Kaupang
Rådgiver sponsorat og samfunnsengasjement
918 86 566
Tone Andrea Skårdal
Rådgiver sponsorat og arrangement
482 82 631
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }