Illustrasjon av jente og gutt som spiller fotball

Vår sponsorstrategi

 • Vi har balanse mellom bredde og elite i sponsorporteføljen vår.
 • Prioriterer samarbeidspartnere med breddeprofil, samt lag og grupper fremfor enkeltutøvere.
 • Ha samarbeidspartnere med en ikke-ekskluderende profil i forhold til økonomi, religion og likeverd.
 • Legge til rette for positive opplevelser og gode møteplasser for barn og ungdom.

Vi inngår primært nye samarbeidsavtaler innenfor vårt geografiske markedsområde som er Buskerud, Vestfold og Telemark.

Primært har vi samarbeidsavtaler innen idrett, kultur og næringsutvikling.

 • Synliggjøre vårt sterke samfunnsengasjement og fokus på bærekraft.
 • Bygge synlighet, kjennskap og preferanse til merkevaren vår.
 • Forsterke og bygge posisjonen som en aktiv og lokal støttespiller.
 • Bygge kunderelasjoner ved å skape minnerike opplevelser i våre geografiske nedslagsfelt.
 • Aktiv deltakelse i sponsornettverk for å bygge relasjoner, og derigjennom skape ny forretning.
 • Økt tillit blant våre kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere.
 • Intern stolthet hos våre ansatte.
 • Samarbeidspartnere skal som hovedregel benytte oss som sin forbindelse for finansielle tjenester i avtaleperioden.
 • Samarbeidspartnere forplikter seg til å benytte bankens anbefalte betalingsløsninger på arena og tilknyttede aktiviteter. 
 • Banken innrømmes som hovedregel bransjeeksklusivitet innen bank og forsikring i samarbeidspartnerens sponsornettverk.
 • Medlemmer, utøvere og ansatte.hos samarbeidspartnere oppfordres å benytte banken som sin hovedbankforbindelse.
 • Samarbeidspartnere må opptre og drive sin virksomhet ihht. bankens bærekraftpolicy.

Vi er bevisste på hvilke type aktører vi inngår samarbeid med. Det er ikke aktuelt for oss å sponse:

 • Formål i strid med vår bærekraftpolicy, god forretningsskikk og –etikk.
 • Formål som er åpenbart bryter idrettens 3 bærekraftdimensjoner; grønn omstilling, sosial inkludering og ansvarlig drift.
 • Oppgaver som tilligger det offentlige.
 • Som hovedregel sponser vi ikke enkeltpersoner.

Kontakt våre rådgivere

Lars Skau
Sponsoransvarlig
91794411
Ole Gunnar Fidjestøl
Rådgiver sponsorat
93416015
Roar Kaupang
Rådgiver sponsorat og samfunnsengasjement
91886566
Tone Andrea Skårdal
Rådgiver sponsorat og arrangement
48282631