Søk om prosjektgave

Søk om prosjektgave

De fem største eierne av SpareBank 1 Sørøst-Norges egenkapitalbevis er sparebankstiftelser. De deler av bankens overskudd ved å gi tilbake til lokalsamfunnet.

Finn stiftelsen som holder til i ditt lokalmiljø i listen nedenfor for å søke.

Sparebankstiftelsenes geografiske område

SpareBank 1 Stiftelsen BV

Sparebankvirksomhet i Buskerud og Vestfold har bidratt til å skape stiftelsens verdier. 

Organisasjoner tilhørende kommunene Larvik, Sandefjord, Horten, Holmestrand, Drammen, Øvre Eiker, Lier, Kongsberg, Flesberg og Rollag kan søke om gavetildeling.

Se hvem som har fått bidrag.

Sparebankstiftelsen Telemark

Sparebankvirksomhet i Telemark har bidratt til å skape stiftelsens verdier. 

Vurderer du å søke gave kan det søkes om gave fra lag og organisasjoner tilhørende kommunene hvor SpareBank 1 Sørøst-Norge har sin virksomhet i Telemark.

Se hvem som har fått bidrag.

Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modum

Sparebankvirksomhet i Modum har bidratt til å skape stiftelsens verdier. Stiftelsen sikrer at kapitalen som er opparbeidet i SpareBank 1 Modum forblir i lokalsamfunnet. 

Stiftelsen prioriterer primært kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad ved vurdering av gavesøknader. Se hvem som har fått bidrag.


Sparebankstiftelsen Nøtterøy - Tønsberg

Sparebankvirksomhet i Nøtterøy og Tønsberg har bidratt til å skape stiftelsens verdier.

Vurderer du å søke om gave er det primært søknader fra dette lokalområdet som blir prioritert. Se hvem som har fått bidrag.

Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde

Sparebankvirksomhet i Nome har bidratt til å skape stiftelsens verdier.

Stiftelsen forvalter verdiene slik at en for all fremtid sikrer avkastning som skal deles ut til det beste for lokalsamfunnet i Nome. Se hvem som har fått bidrag.

Hva lurer andre på?