Bedriftene forbereder seg på utfordringer i 2024

Flertallet av 600 bedrifter sier i Konjunkturbarometeret vårt at de venter større utfordringer i 2024. Ved inngangen til det som kan bli et mer krevende år, er lyspunktet at bedriftene trenger arbeidskraft og at ledigheten ser ut til å holde seg lav.

konjunkturbarometer

Kommende arrangementer

Alle arrangementer er avholdt

Eventuelle nye arrangementer vil publiseres her.