KONJUNKTURBAROMETER

for Sør- og Vestlandet – januar 2018


Høyere aktivitet og flere ansatte

– drevet av overraskende høy optimisme i olje- og gassnæringen

For bedriftene på Sør- og Vestlandet ble 2017 bedre enn ventet. I løpet av året har SpareBank 1 SR-Banks Konjunkturbarometer også vist et klart, positivt skifte i stemningen. 

600 bedrifter gir tydelige svar i første Konjunkturbarometer i 2018: Bedriftene skal vokse, det er optimisme i alle fylker, det vil bli flere jobber og dette er en robust oppsving. 

Men høyere aktivitet og vekst kan på sikt øke kostnadene hos bedriftene, ikke minst dersom det blir mangel på arbeidskraft i regionen.

Mulighetene er likevel store om regionen spiller kortene riktig.


Funn


Nødvendige grep har gitt resultater

Pessimisme er snudd til optimisme.

Les lederen på ytra.no ›

Høyere aktivitet og flere ansatte

I 2018 vil den positive økonomiske utviklingen fortsette på Sørvestlandet.

Les saken på ytra.no ›


Skal bli store med norsk hurtiglaks

Geir Skeies idé skal bli til 1000 restauranter over hele verden innen ti år.

Les saken på ytra.no ›

Forberedt på nytt tøft år

Mens det ser lysere ut for de fleste på Vestlandet, er rederiet Eidesvik Offshore på vei inn i et vanskelig år.

Les saken på ytra.no ›

Vindselskap varsler ansatt-dobling

Med støtte fra store selskap og vinden på laget, er Shoreline i ferd med å ta av. Nå er utfordringen å få tak i nok flinke folk.

Les saken på ytra.no ›

Kraftig vekst for bemanningsselskapet

2017 begynte brutalt for Personalhuset, men i løpet av måneder har alt forandret seg for rekrutterings- og bemanningsselskapet.

Les saken på ytra.no ›


 

* Hovedindeks er gjennomsnitt av seks delindikatorer
** Økonomisk utvikling de siste 12 måneder
*** Forventning neste 12 måneder