KONJUNKTURBAROMETER

for Sør- og Vestlandet – mai 2018


Økte investeringer og flere arbeidsplasser

– Bredt oppsving. Konkurransen om ansatte øker.

For bedriftene på Sør- og Vestlandet ble 2017 bedre enn ventet. SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer var blant de første som ga signaler om det positive omslaget. 

I mai 2018 gir 600 bedrifter igjen tydelige svar i et ferskt konjunkturbarometer. Nå skal bedriftene, særlig de oljeeksponerte, vokse, det vil bli flere jobber og det er optimisme i alle fylker. Stigende ordrereserve tyder på at dette er et robust oppsving.

Etter noen krevende år med oljenedgang er det godt å se at oppturen vedvarer, men oppturen gir noen utfordringer. Arbeidsledigheten er allerede lav, og svak kronekurs og gode tider i våre naboland bidrar til økt konkurranse om arbeidskraften. I en slik situasjon kreves det kløkt, smart jobbing og høy effektivitet for å realisere bedriftenes vekstplaner det kommende året.

Vi går et spennende år i møte. Mulighetene er store.


Funn


Økte investeringer og flere arbeidsplasser

Bedriftene på Sør- og Vestlandet er optimistiske. De skal vokse, ansette flere og har mer å gjøre.

Les saken på ytra.no ›


Tunnelgigantene gir store ringvirkninger

Rogfast vil gi arbeid til mange i Rogaland.

Les saken på ytra.no ›

Milliardkutt gir milliardkontrakter

Likevel tar det ikke av i Aker Solutions.

Les saken på ytra.no ›

Forandrer hvordan du ser på TV

Bergen-selskapet Sixty har en løsning som skal revolusjonere TV-tittingen.

Les saken på ytra.no ›

Velter om på utleiedriften

Ny sjef endrer det meste i BAS Maskinutleie.

Les saken på ytra.no ›


 

* Hovedindeks er gjennomsnitt av seks delindikatorer
** Økonomisk utvikling de siste 12 måneder
*** Forventning neste 12 måneder