Dette forventer bedriftene i Sør-Norge i 2021

Video placeholder image

Se SRtv-sendingen med Konjunkturbarometeret

Sendt direkte 5. januar 2021. Presentert av SpareBank 1 SR-Banks konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer, sjeføkonom Kyrre M. Knudsen, konserndirektør for bedriftsmarked Tore Medhus og kommunikasjonsrådgiver Øyvind Knoph Askeland.

Fortsatt utfordringer, men bedriftene venter oppgang i 2021

Les mer om de ferske funnene

SRtv: Slik er utviklingen i næringslivet i ulike deler av Sør-Norge akkurat nå

Agder

Video placeholder image

Rogaland

Video placeholder image

Stor-Oslo

Video placeholder image

Vestland

Video placeholder image

Dette er konjunkturbarometeret

SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer er temperaturmåleren for næringslivet i Sør-Norge.

600-800 bedrifter gir sine forventninger til omsetning, lønnsomhet, investeringer, ordrereserve og årsverk for de neste 12 månedene. I tillegg svarer bedriftene på hvordan den faktiske utviklingen har vært i året som har gått.

Er indeksen på 50 prosent, er det like mange positive som negative bedrifter. Er den høyere enn 50 prosent, er det overvekt av positive bedrifter.

I en normalsituasjon, med litt vekst i økonomien, vil indeksen typisk være fra 50-55 prosent. Indeksnivå på 60 prosent og over anses å være i den høye enden.