Video placeholder image

Se SRtv-sendingen med Konjunkturbarometeret

SpareBank 1 SR-Banks konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer, sjeføkonom Kyrre M. Knudsen, konserndirektør for bedriftsmarked Tore Medhus og kommunikasjonsrådgiver Øyvind Knoph Askeland presenterer tallene.

Du finner også sendingen på YouTube.

Nå er bedriftene klare for vekst og ansettelser

Dette forventer bedriftene nå

Slik er situasjonen i de ulike regionene i Sør-Norge

Rogaland

Video placeholder image

Vestland

Video placeholder image

Agder

Video placeholder image

Oslo

Video placeholder image

Dette er Konjunkturbarometeret

SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer er temperaturmåleren for næringslivet i Sør-Norge.

600-800 bedrifter gir sine forventninger til omsetning, lønnsomhet, investeringer, ordrereserve og årsverk for de neste 12 månedene. I tillegg svarer bedriftene på hvordan den faktiske utviklingen har vært i året som har gått.

Er indeksen på 50 prosent, er det like mange positive som negative bedrifter. Er den høyere enn 50 prosent, er det overvekt av positive bedrifter.

I en normalsituasjon, med litt vekst i økonomien, vil indeksen typisk være fra 50-55 prosent. Indeksnivå på 60 prosent og over anses å være i den høye enden.