Brå nedgang for bedriftene: Kan bli kraftig fall for olje og gass

Les artikkelen

Bekymret for usikkerheten i næringen

Les artikkelen

Dette er situasjonen i næringslivet

Video placeholder image

Konjunkturbarometeret for Sør-Norge i mai 2020. Presentasjonen ble holdt i Finansparken i Stavanger 28. mai.

Restaurant Söl forbereder seg på færre kunder

Les artikkelen

Merker lite til korona og oljeprisfall

Les artikkelen

Slik kan bedriften holde styringen i krevende tider

Les artikkelen

Oppgang i boligprisene:
– Koronaeffekten blir mindre 

Les artikkelen

Dramatisk endring i forbruksmønsteret

Les artikkelen

Høyere arbeidsledighet gir flere gründere

Les artikkelen


Dette er konjunkturbarometeret

SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer er temperaturmåleren for næringslivet i Sør-Norge.

600 bedrifter gir sine forventninger til omsetning, lønnsomhet, investeringer, ordrereserve og årsverk for de neste 12 månedene. I tillegg svarer bedriftene på hvordan den faktiske utviklingen har vært i året som har gått.

Er indeksen på 50 prosent, er det like mange positive som negative bedrifter. Er den høyere enn 50 prosent, er det overvekt av positive bedrifter.

I en normalsituasjon, med litt vekst i økonomien, vil indeksen typisk være fra 50-55 prosent. Indeksnivå på 60 prosent og over anses å være i den høye enden.

illustrasjon