KONJUNKTURBAROMETER

for Oslo , Sør- og Vestlandet – januar 2019


Oppsummering av konjunkturbarometeret
 


Overraskende mange venter bedre lønnsomhet

Olje og eksport løfter utsiktene – lite påvirkning fra
global uro så langt

Oljebunnen er passert og bedriftenes resultater er på bedringens vei etter noen krevende år for olje-Norge. SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer var blant de første som ga signaler om det brede, positive omslaget i 2017 og oljeoppgangen i 2018. I oljefylket Rogaland har det blitt skapt hele 14,000 nye jobber siden bunnpunktet
tidlig i 2017.

I januar 2019 gir 800 bedrifter igjen tydelige svar i et ferskt konjunkturbarometer. Barometeret dekker SR-Banks markedsområde, som omfatter Hordaland, Rogaland, Agder og Oslo (fra og med mars 2018).

Bedriftene i konjunkturbarometeret er generelt positive til det kommende året. 6 av 10 bedrifter venter vekst. I løpet av det siste året har bedrifter med oljeeksponering blitt mer positive enn de uten. 7 av 10 oljebedrifter er positive. De skal vokse og ansetter. Industri- og eksportbedrifter har forventninger nesten på nivå med oljebedriftene. Videre er det optimisme i alle fylker og nokså likt mellom fylkene.

Bedriftene venter lønnsom vekst. Dette er gledelig og øker robustheten i næringslivet. I overskriften i denne rapporten fremheves at overraskende mange bedrifter venter bedring i lønnsomhet. Hele 65% venter bedring, som er på høyeste nivået som er målt siden 2014. Hele 73% av bedriftene venter økt aktivitet, som også er rekordnivå. Noen krevende år med oljenedgang er over. Det er gledelig at oppturen har fått godt feste.

Kampen om arbeidskraften øker. Bedriftene skal ansette, men arbeidsledigheten er allerede lav. Svak kronekurs og nokså gode tider i våre naboland bidrar til økt konkurranse om arbeidskraften. God bruk av innenlandsk arbeidskraft og tilflyt av arbeidskraft fra utlandet, samt økt produktivitet blir viktig for å realisere bedriftenes vekstplaner. Vi venter således at arbeidsinnvandringen og befolkningsveksten tar seg opp.

Stemningen blant bedriftene er positive ved inngangen er god. Samtidig har det vært uro i finansmarkedene, herunder handelsuro, Brexit, nedgang i oljeprisen og nedjusterte vekstutsikter for verdensøkonomien. Så langt har imidlertid dette ikke gitt utslag i forventningene hos norske bedrifter. Dette er likevel en av faktorene som kan forstyrre det positive bildet og som mange vil følge nøye med på i tiden som kommer.

Vi går et spennende år i møte. Mulighetene er store.

Funn


SR Group frykter lønnsbonanza

-Vi merker allerede at ting er i ferd med å skje. De som tok pakker i oljeindustrien, og som har kommet til oss headhuntes nå tilbake igjen til sine gamle arbeidsplasser, sier CEO Bjørn Røstad i SR Group.

Les artikkelen på ytra.no


Milliardinvesteringer i tunnel fram til 2027

I 2019 åpnes Ryfast og arbeidet med Rogfast har pågått i ett år. 

Les mer om veiprosjektene

Nå tar det av hos flymekanikerne i Aero

På fem år har Aero Norway økt omsetningen med rundt én milliard kroner. 

Les mer om Aero Norway

Lingalaks investerer i smoltanlegg

Matfiskprodusenten gjør storinvestering for å få kontroll på hele produksjonslinjen.

Les mer om planene til Lingalaks

Venter økt omsetning, men også prispress

Sørlandsparken har opplevd en omsetningsvekst de siste 8 årene nærmere 90 %, men lønnsomhet er en utfordring for detaljhandelen.

Les mer om SørlandsparkenHva er Konjunkturbarometeret?

SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer er temperaturmåleren for næringslivet på Sør- og Vestlandet og Stor-Oslo.

800 bedrifter i regionen gir tre ganger i året sine forventninger til blant annet omsetning, lønnsomhet og årsverk. Er indeksen på 50 %, er det like mange positive som negative bedrifter. Er den høyere enn 50 %, er det overvekt av positive bedrifter.

I en normalsituasjon, med litt vekst i økonomien, vil indeksen typisk være fra 50-55 %. Indeksnivå på 60 % og over anses å være i den høye enden.