KONJUNKTURBAROMETER

for Sør- og Vestlandet og Stor-Oslo – august 2018


Oppsummering av konjunkturbarometeret
 


Rekordhøye forventninger for oljebedriftene

Oppturen skyter fart – kan bli overraskende sterk.

Oljebunnen er passert og bedriftenes resultater er på bedringens vei etter noen krevende år for olje-Norge. SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer var blant de første som ga signaler om det positive omslaget.

I august 2018 gir 800 bedrifter igjen tydelige svar i et ferskt konjunkturbarometer, hvor også Stor-Oslo er inkludert. For næringslivet i Oslo ble oljenedturen mild og det er gode utsikter.

Bedriftene i konjunkturbarometeret er generelt positive til det kommende året. 6 av 10 bedrifter venter vekst. I løpet av det siste året har bedrifter med oljeeksponering blitt mer positive enn de uten. 7 av 10 oljebedrifter er positive. De skal vokse og ansetter. Bygg og anlegg har forventninger omtrent på nivå med oljebedriftene. Videre er det optimisme i alle fylker og nokså likt mellom fylkene.

Stigende ordrereserve og bedring i lønnsomhet tyder på at dette er et robust oppsving. Etter noen krevende år med oljenedgang er det gledelig at oppturen får feste.

Det raske omslaget fra nedgang til oppgang blant oljebedriftene, kan føre til at oppturen blir overraskende sterk. Det kan også gi noen utfordringer. Arbeidsledigheten er allerede lav. Svak kronekurs og gode tider i våre naboland bidrar til økt konkurranse om arbeidskraften. God bruk av innenlandsk arbeidskraft og tilflyt av arbeidskraft, samt økt produktivitet blir viktig for å realisere bedriftenes vekstplaner.

Vi går et spennende år i møte. Mulighetene er store.

Funn


Søviknes advarer mot ny kostnadsspiral

Tidligere olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) er overrasket over at det allerede nå kan bli tøff kamp om arbeidskraften i norsk næringsliv.

Les artikkelen på ytra.no


Equinor skal ansette 10.000

I 2030 vil halvparten av de som i dag jobber i selskapet ha gått av med pensjon.

Les mer om Equinor

– Ser veldig lovende ut

Aker Solutions håver inn milliardkontrakter.

Les mer om oljeserviceselskapet

Tunnelgigantene gir store ringvirkninger i Rogaland

Ryfast og Rogfast gir arbeid til hundrevis av leverandører.

Les mer om prosjektene på ytra.no

Cegal må rekruttere i utlandet

Sliter med å finne de rette folkene i Norge.

Les mer om Cegal på ytra.no


 

* Hovedindeks er gjennomsnitt av seks delindikatorer
** Økonomisk utvikling de siste 12 måneder
*** Forventning neste 12 måneder


Hva er Konjunkturbarometeret?

SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer er temperaturmåleren for næringslivet på Sør- og Vestlandet og Stor-Oslo.

800 bedrifter i regionen gir tre ganger i året sine forventninger til blant annet omsetning, lønnsomhet og årsverk. Er indeksen på 50 %, er det like mange positive som negative bedrifter. Er den høyere enn 50 %, er det overvekt av positive bedrifter.

I en normalsituasjon, med litt vekst i økonomien, vil indeksen typisk være fra 50-55 %. Indeksnivå på 60 % og over anses å være i den høye enden.