Video placeholder image

Presentasjon av Konjunkturbarometeret fra Stavanger den 13. oktober

Fall i aktivitet, betydelig usikkerhet og lave forventninger for 2021

Les oppsummeringen av bedriftenes svar

Dette er status akkurat nå

– Regjeringen kunne brukt mer penger i statsbudsjettet for 2021

Les artikkelen

Koronautbruddet ga Desert Control
samarbeid med olje- og gassleverandørene

Skal gjøre ørkensand til dyrkbar jord

– Unge har ikke mistet troen på fremtiden

Les artikkelen

Analyse: Så kraftig kan handelsveksten bli i 2020

Les artikkelen

Forventer høy arbeidsledighet i over ett år

På grunn av koronautbruddet

Høyere arbeidsledighet gir flere gründere

Les artikkelen


Dette er konjunkturbarometeret

SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer er temperaturmåleren for næringslivet i Sør-Norge.

600-800 bedrifter gir sine forventninger til omsetning, lønnsomhet, investeringer, ordrereserve og årsverk for de neste 12 månedene. I tillegg svarer bedriftene på hvordan den faktiske utviklingen har vært i året som har gått.

Er indeksen på 50 prosent, er det like mange positive som negative bedrifter. Er den høyere enn 50 prosent, er det overvekt av positive bedrifter.

I en normalsituasjon, med litt vekst i økonomien, vil indeksen typisk være fra 50-55 prosent. Indeksnivå på 60 prosent og over anses å være i den høye enden.