De fleste bedriftene i Sør-Norge forventer å stå godt gjennom det kommende året. Bedriftene har også overraskende god utvikling så langt i 2023. Det vedvarende presset i norsk økonomi påvirker likevel bransjene svært ulikt.

Hovedtrekkene i Konjunkturbarometeret oktober 2023


Dette er Konjunkturbarometeret

SpareBank 1 SR-Banks Konjunkturbarometer er temperaturmåleren for næringslivet i Sør-Norge.

600 bedrifter gir sine forventninger til omsetning, lønnsomhet, investeringer, ordrereserve og årsverk for de neste 12 månedene. I tillegg svarer bedriftene på hvordan den faktiske utviklingen har vært i året som har gått.

Er indeksen på 50 prosent, er det like mange positive som negative bedrifter. Er den høyere enn 50 prosent, er det overvekt av positive bedrifter.

I en normalsituasjon, med litt vekst i økonomien, vil indeksen typisk være fra 50-55 prosent. Indeksnivå på 60 prosent og over anses å være i den høye enden.