Avbruddsforsikring

(driftstapforsikring)

Skade på bygninger eller eiendeler kan gjøre at driften reduseres eller i verste fall stopper helt opp. Dette kan få store økonomiske konsekvenser for bedriften.  

bedriftseier med driftsstans lener seg på rekkverk og venter
En avbruddsforsikring gjør at bedriften er sikret økonomisk selv om det skulle skje en skade.
Hjelp 24 timer i døgnet.
Du kan velge om forsikringen skal dekke lønn til ansatte i hele ansvarstiden.

Hva dekker avbruddsforsikring?

Avbruddsforsikringen dekker tap som skyldes avbrudd og driftsstans etter erstatningsmessig skade på eiendeler eller næringsbygg.

Når en bedrift får en stans i produksjonen eller varer går tapt på grunn av skade på eiendeler eller bygg, sørger forsikringen for at driftsresultatet opprettholdes. 

Dekninger Topp Standard Brann
Avbrudd/driftstap etter en skade*
Avbrudd/driftstap etter en naturskade*
Avbrudd/driftstap etter tyveri*
Lønn til ansatte i den lovpålagte oppsigelsestiden  
Avbrudd/driftstap etter skade hos fast leverandør/kunde (i Norden)  
Maskinskade    


Tilleggsdekninger
     
Lønn ansatte utover 14 dager      
Avbrudd/driftstap etter skade* hos fast leverandør/kunde (hele verden)      

*når driften må stoppes eller begrenses og skaden/naturskaden/tyveriet er dekket av forsikringen.


Greit å vite om avbruddsforsikringen

Har bedriften din eiendelsforsikring og/eller en bygningsforsikring hos oss kan du kjøpe avbruddsforsikring som en tilleggsforsikring til denne. Har du standard eiendelsforsikring kan du kun kjøpe standard avbruddsforsikring osv.

Forsikringen tilpasses ditt behov og kan dekke en rekke skader og andre plutselige og uforutsette hendelser.

 


Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har du allerede avbruddstap-/driftstapsforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 


Utvide med tilleggsdekninger?

Lønn ansatte utover 14 dager
Benyttes stort sett for medarbeidere du gjerne ønsker å beholde i bedriften eller er avhengige av. Med denne tilleggsdekningen kan du lønne disse nøkkelpersonene om driften må reduseres eller stoppes. Det vanlige er å velge en prosentandel av lønnskostnadene som forsikringssum. 

Driftstap ved skade hos fast kunde/leverandør
Benyttes gjerne om du har leverandører/kunder som du er avhengige av for å opprettholde virksomheten og som det kan være vanskelig å erstatte hvis blir borte. Leverandørene og kundene kan holde til i hele verden.


flamme illustrerer meld driftstap

Har du hatt uhell eller skade? 

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }