elektriker installerer el-watch i et sikringsskap i et landbruk

KUNDEFORDEL

El-Watch brannpakke

De fleste branner i landbruket starter i el-anlegg. Varmeutvikling er første tegn til at noe er galt. Med brannpakke fra El-Watch kan slike feil avdekkes og rettes opp før det blir brann.

Gir deg 10 % rabatt på forsikringen.
Oppdager varmeutvikling i el-skap og varsler om feil.
Rimelig og enkel installasjon uten store inngrep.

El-Watch oppdager varmeutvikling

El-Watch har snart 20 års erfaring med levering til landbruket og kjenner til alle krav som stilles til utstyr som skal installeres i tøffe miljø. EL-Watch sin brannpakke inkluderer robuste sensorer med lang levetid, rask montering for overvåking og tidlig varsling om varmgang i El-skap og annet teknisk utstyr.

Kompatibelt med Agrilogg.

Løsningen er testet og utprøvd i over 3 år ved flere gårdsbruk i Norge, med gode resultater.


Se historien til familien Landsem

Video placeholder image

Brannpakka sikrer alle elektriske anlegg på gården

Følgende installasjoner skal sikres:

  • Hovedinntak
  • El-skap
  • Fordelingstavler
  • Styreskap

Følgende bygninger skal sikres:

  • Gårdens bolighus
  • Gårdens driftsbygninger hvor det foregår husdyrproduksjon (inkluderer ikke garasje, stabbur eller redskapshus)
  • Veksthus med vekstlys
  • Andre bygninger som ligger nærmere enn 8 meter fra bolighus, driftsbygninger og veksthus

Bli kontaktet av landbruksrådgiver

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }