Elotec brannpakke innstallert i en driftsbygning for et landbruk

KUNDEFORDEL

Elotec brannvarsling

2 av 3 branner i landbruket starter i el-anlegg. Varmeutvikling er første tegn til at noe er galt. Med sensorer og varsling fra Elotec kan slike feil avdekkes og rettes opp før det blir brann.

Med både sensorer og detektorer gir vi deg opptil 30 % rabatt på forsikringen.
Sensorteknologi oppdager varmeutvikling i alle el-skap på gården.
Aspirasjonsdetektor oppdager røyk raskt og trygt, uansett miljø.

Ring elektrikeren i stedet for brannvesenet

Hvert tredje år er det lovpålagt el-kontroll som kan avdekke brannfeller i sikringsskap, men hva skjer i mellomtiden? Med sensorer fra Elotec overvåkes sikringsskapene på gården hele døgnet. Hvis systemet varsler om høy temperatur, kan du ringe elektrikeren og få feilen fikset, før det begynner å brenne.

Hva gjør sensorene?

  • Små trådløse temperatursensorer installert i alle el-skap.
  • Overvåker 24 timer i døgnet og varsler deg umiddelbart om temperaturen overstiger en gitt grense.
  • Meget god rekkevidde gir lav installasjonskost med færre signalforsterkere.
  • Inntil 5 års batterilevetid på sensorer.
  • Brukervennlig oversikt over sensorene dine.

Sensorer gir 10 % rabatt på forsikringene.

Brannvarsling med aspirasjonsdetektor

Elotec Aspect er en avansert aspirasjonsdetektor spesielt egnet for brannsikring i fuktige og korrosive miljøer som fjøs og drivhus. Den gir pålitelig røykdeteksjon raskt og effektivt. Installasjonen innebærer plassering av rør i bygningens himling, med små hull som trekker inn luft til selve aspirasjonsdetektoren.

Luftstrømmen til selve detektoren tar under 60 sekunder, der et innebygd filter fjerner støv og fuktighet. Deretter analyseres luften for røykpartikler, og alarmen utløses når røyk oppdages.

Elotec Aspect har lang fartstid med vellykket bruk i norske og skandinaviske landbruksomgivelser siden 1992, og er anerkjent som den ledende aspirasjonsdetektoren for landbruksformål.

Brannvarslingsanlegg gir 20 % rabatt på forsikringene.


Bli kontaktet av landbruksrådgiver


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }