Herde Kompositt

Tok hjørnesteinsbedriften hjem igjen

Herde Kompositt

GRÜNDERE: KIM RØSSLAND, KRISTINE MOLDENHAUER BISETH, ARVID SKOGSEIDE OG SVENN IDAR NORDTVEIT

SELSKAP: HERDE KOMPOSITT

IDÉ: OVERTA HJØRNESTEINSBEDRIFTEN I BYGDA

I bygda Ølve i Kvinnherad kommune jobber 60 mennesker på fabrikken som blant annet produserer livbåter. Da de utenlandske eierne varslet utflagging, tok fire av de ansatte affære og overtok den viktige hjørnesteinsbedriften, til stor begeistring fra alt fra næringsliv og presse til politikere og privatpersoner i bygda.

Selv om det i skrivende stund kun er noen måneder siden overtakelsen, er hverdagen godt i gang, forteller daglig leder Kim Røssland og utviklingssjef Kristine Moldenhauer Biseth.

– Det er en stor fordel at vi eierne har jobbet på fabrikken og i systemet selv, sier Kim. –Til sammen har vi over 110 års erfaringfra bedriften. Dette var en medførende faktor til at vi kunne taover uten at de ansatte merket så mye mer enn at avsenderen på lønnsslippen endret seg. Erfaringen gir oss også en viktig forståelse for hverdagen på gulvet. Likevel har ingen av oss vært eiere før, det er masse vi ikke kan og hjelp fra flinke folk er helt uvurderlig. 

Hadde aldri klart oss uten SR-Bank

Etter å ha snakket med et par banker uten å finne den rette, ga en av demoss et godt tips: Snakk med Kjell Ivarog SR-Bank. I dag er banken en av våre viktigste allierte. Vi kan sparre med dem om økonomi og finansiering, dumme spørsmål finnes ikke og de er oppriktig engasjerte i planene våre. De er omtrent alltid tilgjengelige – og de vet hvem vi er når vi ringer, forteller Kim.

Be flinke folk om hjelp

– Ingen av oss er eksperter på økonomi, så det ville vi ha hjelp til fra dag én. Derfor leier vi i dag økonomisjef av SR- Bank mens vi leter etter riktig person. Regnskap og lønn har vi også satt ut. I tillegg har vi hele veien fått uvurderlig hjelp fra kommunen, næringshage og Innovasjon Norge. Mange forbinder forretningsutvikling og rådgivere med oppstartsfasen, men det er minst like viktig å justere kursen i riktig retning når hverdagen er i gang.

Send faktura

Gode budsjetter og likviditet fra dag til dag er selvsagt svært viktig. Samtidig skal du se fremover: Selv om ordrebøkene er fulle ut neste år, må vi sikre også de årene som kommer etterpå. Det å fakturere fortløpende er kjempeviktig, mener Kim og Kristine. Bruk tid på gode KPI-er, og sørg for at kontraktsbetingelsene hjelper deg å holde inntektene mest mulig stabile. – Her får vi god hjelp fra banken, senest i går hadde vi et møte med Kjell Ivar i SR-Bank om en kommende kontrakt.

Viktige bollemøter

– Vi har en flat struktur i bedriften. Terskelen skal være lav for å komme med innspill og forslag til forbedringer. Likevel måtte vi av naturlige årsaker holde det planlagte oppkjøpet hemmelig en stund, også for de ansatte. De ante at noe vari gjære, og usikkerheten skapte nok en viss uro og frustrasjon, sier Kristine. – I dag er det viktig for oss at de ansattevet hva som skjer, og vi har tatt flere grep for å sikre en god informasjonsflyt, både digital gjennom Office 365, og fysisk, med informasjonsmøte, eller bollemøte: En gang i måneden møtes vi alle og deler informasjon – og et fat med boller eller noe annet godt.


 

 

Kim og Kristines beste tips: 

  • Innse dine begrensninger – få hjelp til det du ikke kan
  • Hold de ansatte informerte om hva som skjer i bedriften
  • Sett deg gode KPI-er for å sikre at dere er på riktig kurs
  • Få ut fakturaene fortløpende
  • Sørg for at du har et godt team rundt deg 

 


5 om Herde Kompositt

Hjørnesteinsbedrift i Kvinnherad

60 ansatte

Har tradisjonelt produsert livbåter og tenderbåter, utvider nå til marin, havbruk og bygg

Verdensledende på komposittproduksjon

I april 2021 ble driften formelt overtatt fra utenlandske eiere til lokale gründere 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }