Forvaltningskonto-NAV

Vi har lagt til rette for en mer selvbetjent løsning for de i kommunen/NAV som bestiller forvaltningskonto. Her er framgangsmåten beskrevet