Bestille spesialprodukt til NAV/kommune

Spørsmål og svar

Kortene kan brukes ved varekjøp i butikker m/terminal og i minibanker i Norge merket med "BankAxept".

Kortene kan brukes i de vanlige norske bankenes minibanker. De fungerer ikke i minibanker som kun benytter VISA. Dette er ofte frittstående minibanker merket f.eks. Euronet, ATM e.l. Max uttak fra minibank pr. døgn er kr 5.000,-.

Ordinære debetkort inneholder både BankAxept og VISA. Kommunale utbetalingskort er kun rent BankAxept-kort.

Generelt: BankAxept og VISA er to forskjellige betalingssystemer. BankAxept er et norsk betalingssystem, mens VISA er et internasjonalt betalingsnettverk som aksepteres i mange land over hele verden. Dvs at kommunale utbetalingskort fungerer kun i Norge. Netthandel går også som VISA-transaksjon. Kommunale utbetalingskort vil derfor ikke fungere her heller.

Kortholder kan enkelt sjekke saldo og følge med på transaksjonene på kortet på SMS eller i minibanken.

Ved SMS kan kortholder sende kodeord KORTSALDO og det 11-sifrede kortnummer til 2258, og kortholder vil motta en SMS med saldo og de 5 siste transaksjonene.

Eksempel: Send "KORTSALDO 18681234567" til 2258. Det koster 3 kroner per SMS. Sjekk av saldo i minibank er gratis. Kortnummeret er på baksiden av kortet.

Max beløp er kr 40.000,-. Det er viktig at det ikke forsøkes å lades slik at det samlede beløpet overstiger dette da ladingen kan feile.

Nei, kortet kan kun brukes i Norge.

Kommunen/kontoret skal selv ha oversikt over kortbrukerne, og skal sende liste over kortbrukerne til banken månedlig. Dette er et myndighetskrav.

Man kan bestille kort eller flytte saldo her.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }