Bærekraftsrådgivning

Det grønne skiftet byr på nye muligheter og utfordringer. Som din forretningspartner kan vi rådgi deg til en mer bærekraftig forretningsmodell.

rådgiver i kundemøte. foto.
Sikre at bedriften holder seg oppdatert på bærekrafts-reguleringer og lover
Se mulighetene som ligger i omstillingen og ta bærekraft inn som en del av driften
Få rådgivning og sparring med rådgivere som har bærekraftskompetanse

Hvor bærekraftig er bedriften din?

For å bli en mer bærekraftig aktør i næringslivet må du vite hva utgangspunktet ditt er. Et datadrevet klimaregnskap vil kunne gi deg en oversikt på hvor utslippene dine kommer fra og hvor store utslipp bedriften din har.

Et fullstendig klimaregnskap og bærekraftsrapport vil kunne identifisere relevante tiltak, sette mål og følge opp effekten av klimatiltak i din bedrift.

bærekraftskomposisjon. illustrasjon.
pensjon-kvinne-uten-skygge-illustrasjon

Dette kan du få hjelp med:

Ulike bedrifter er i forskjellige faser med tanke på hvor langt man har kommet med bærekraftarbeid. Du velger hva du trenger hjelp til basert på selskapets behov.

Vi ser på hvor selskapet er i dag og bedriftens konkurrenter og kunder. I tillegg jobber vi med hvilke krav og forventninger investorene deres har. 

Våre analyser inkluderer: 

 • ESG (Environmental, Social and Governance) Due Dilligence
  En ESG-analyse i forbindelse med transaksjoner, emisjoner og børsnoteringer
 • Investorbase
  Få hjelp til å forstå krav og forventninger fra ulike typer investorer og kapitalmarkedet
 • Sustainalytics-vurdering
  Få hjelp til å finne prioriterte områder og sette en benchmark mot konkurrenter 
 • Taksonomivurdering
  Vi hjelper selskapet med å analysere status opp mot EU-taksonomien og hvilke muligheter som finnes for tilpasning
 • Vesentlighet- og interessentanalyse i tråd med GRI (Global Reporting Initiative)
 • Risikobaserte aktsomhetsvurderinger som går på menneskerettigheter og ansvarlige arbeidsforhold i leverandørkjeden, i tråd med Åpenhetsloven
 • Vurdering av ESG-rating
  Få hjelp til å forstå hva som kreves for å forbedre ESG-score eller rating
 • Scenarioanalyse til strategiprosesser
 • ESG-regulatorisk oversikt
  Oversikt over hvilke eksisterende og kommende reguleringer som gjelder din bedrift

Hvordan kan vi gjøre ESG til et konkurransefortrinn? Vi planlegger, leder og bidrar inn i strategiprosesser for å gjøre bærekraftsarbeid til noe som er lønnsomt for virksomheten.

Dette gjør vi: 

 • Finner mulighetene for bærekraftig lønnsomhet
 • Hjelper med å sette riktig og lønnsomt ambisjonsnivå
 • Oppnår ESG-premium, som skaper verdier og sikrer langsiktig kapital
 • Lager strategi-veikart med detaljerte tiltak og KPIer
 • Konkretiserer mål knyttet til for eksempel utslipp, likestilling og HMS
 • Knytter viktige ESG-tema som klima, miljø og menneskerettigheter til deres overordnede strategi
 • Bidrar til å bygge ESG-kultur og kompetanse blant ansatte

Vi er med dere hele veien, og bidrar med støtte inn i prosjekter for implementering og videreutvikling av ESG-arbeidet. 

Slik kan vi bidra: 

 • Hjelpe med å innarbeide ESG i bedriftens styringssystem
 • Hjelpe med å utarbeide, revidere og videreutvikle styringsdokumenter
 • Bidra til kompetanseheving gjennom opplæring for ESG-ansvarlige, ansatte, ledelse og styret
 • Støtte ESG-arbeid i kapitalforvaltning
 • Gi råd på tilpasning til EUs taksonomi for bærekraftige økonomiske aktiviteter

Vi hjelper med å styrke synliggjøring, kommunikasjon og rapportering som svarer på både nåværende og kommende krav.

Vi kan hjelpe med rapportering i tråd med:

 • Global Reporting Initiative (GRI)
  Ledende og mest brukte standard for bærekraftsrapportering
 • TCFD
  Ledende standard for rapportering på klimarisiko
 • CDP
  Klimarapportering
 • GHG-protokoll
  Klimaregnskap
 • SFDR, PRI og PRB
  Rapportering for kapitalforvaltere og banker
 • Åpenhetsloven
  Rapportering knyttet til risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden
 • Regnskapsloven § 3-3c (samfunnsansvar) og likestillingsloven
 • CSRD
  EUs kommende lovpålagte bærekraftsrapportering

Bærekraft – økte krav, nye muligheter

Næringslivet har en viktig rolle i det å skape en mer bærekraftig fremtid. Omstillingen byr på store muligheter, samtidig som bærekraft blir mer og mer lovregulert. Det kreves og forventes mer fra banker, investorer og kunder i dag.

Disse kravene og forventningene dekker et stort spenn – fra klima og miljø, til økonomi og sosiale forhold. Det er altså ikke nok å være «grønn» for å være bærekraftig. Selskaper som lykkes i denne omstillingen er morgendagens vinnere. For å lykkes må jobben som gjøres også synliggjøres.

Kontakt oss

Våre rådgivere har spesialkompetanse innen bærekraft. Erfaringen vår strekker seg utover landegrensene, og vi har kunder i mange ulike bransjer – fra små og mellomstore bedrifter, til store børsnoterte selskaper.

Thor Christian Haugland

John Eirik Grova

Per Kristian Haldorsen

Julie Vold


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }