Sett fokus på klimaregnskapet for din virksomhet

Få full oversikt over bedriftens klimaavtrykk for å styrke bærekraftsarbeidet og konkurransekraften. Sammen hjelper vi dere med å finne målrettede tiltak.

Forenkle rapportering og overholdelse av regulatoriske krav
Analysere og forstå virksomhetens totale klimaavtrykk
Planlegge reduksjon og følge opp effekten av klimatiltakene

Få full innsikt i virksomhetens fotavtrykk på klimaet

Et godt klimaregnskap er nemlig verktøyet for å få til det. Det blir et faktabasert grunnlag for å sette i gang tiltakene der det teller mest, og for å måle fremgang år for år.

Det naturlige valget er en datadreven klimaplattform

Analyse

Virksomheten kan analysere og forstå den totale klimapåvirkningen, karbonavtrykk og unngåtte utslipp - både for egen drift og verdikjeden.

Identifiser relevante tiltak

Virksomheten kan sette kort- og langsiktige mål, og ta beslutninger basert på fakta og vitenskapsbaserte beregninger.

Solid verktøy

For å måle og følge opp effekten av klimatiltakene som iverksettes.

Overhold lover og regler

Forenkler rapportering og overholdelse av regulatoriske krav, inkludert pålagt rapportering på klimaavtrykk og klimatiltak for bedrifter omfattet av CSRD.

info ikon hvit

Vår klimaplattform leveres i samarbeid med MoreScope. MoreScope har i samarbeid med SINTEF, utviklet markedets foretrukne system for klimaregnskap til bedrifter basert på en datadreven og vitenskapelig metode.

SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner er partner og deleier av MoreScope.Sammen kan vi levere dynamiske rapporter med utgangspunkt i virksomhetens regnskap.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }