Landbruksregnskap

Trenger du hjelp med regnskapet på gården? Du bestemmer hvor mye du vil gjøre selv, slik at du kan fokusere mest mulig på gårdsdriften.

2 bønder med hund. foto.
Spisskompetanse på landbruksøkonomi og regnskap.
Du velger om du vil gjøre deler av jobben selv, eller sette bort alt.
Vi er her for at du skal lykkes best mulig med gårdsdriften din.

Du får hjelp med hele spekteret av regnskapstjenester

Vi ønsker at du som bonde skal få en enkel og effektiv håndtering av regnskapet, slik at du kan bruke tiden din på andre
ting. 

Mange av våre regnskapsførere har solid kjennskap til landbruket gjennom landbruksutdanning, landbruksrelatert arbeidserfaring og drift av egen gård. Vi hjelper gården din med skreddersydd landbruksregnskap.

Ønsker du en verdivurdering av landbrukseiendommen? Våre lokale sertifiserte takstmenn hjelper deg med riktig
prising i forbindelse med bank, generasjonsskifte eller videresalg.

Lønnskjøring kan være komplekst, og det er mange lover og regler å sette seg inn i. Overlater du lønnstjenestene til oss,
tar vi oss av all rapportering til det offentlige. Du slipper å tenke på fristene, og kan være trygg på at det som sendes inn er korrekt.

Med oss på laget får du en lokal sparringspartner som kan hjelpe deg med alt det praktiske knyttet til lønn for landbruket.

Skal du overdra eller selge gården, kan vi hjelpe med rådgivning og gjennomføring rundt dette.

For å få en ryddig eierskifteprosess må det planlegges godt, og erfarne fagfolk bør kobles på tidlig. Her skal både de økonomiske og personlige aspektene tas vare på. Våre rådgivere hjelper mer enn gjerne med eierskifter, og har stor kompetanse innenfor landbruksområdet.

Det er ofte vanskelig å vite hvilken selskapsform man skal velge. Vi kan hjelpe deg med ulike alternativer og finne det riktige for akkurat din situasjon.

Skal du bygge om, bygge nytt eller om du vil legge om driften, kan vi hjelpe deg med økonomiske analyser rundt dette.

Gjennom våre erfarne regnskapsførere, tilbyr vi det meste av rådgivning innenfor landbruket.

Vi har erfarne medarbeidere som holder mange kurs innenfor relevante tema for landbruket. Dette kan blant annet være innen økonomi, pensjon og inntektsutvikling. Ta kontakt for å vite mer.

Regnskapsprogram for landbruket

Trenger du et regnskapsprogram som er tilpasset gårdsdriften? Duett Økonomi er et markedsledende regnskapsprogram for landbruk og primærnæring.

Landbruksforsikring

Gode bedriftsforsikringer som er skreddersydd for landbruket.

Driftskreditt for landbruk

En enkel og fleksibel finansieringsform for landbruket.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }