Landbruksforsikringer

Driver du innen landbruket, trenger du fleksible forsikringsløsninger som er tilpasset deg, familien og gårdsdriften - både næring og privat.

 


Sammen gjør vi gården til et tryggere sted

Landbruket er dessverre utsatt for mange skader og ulykker, og vi er opptatt av bidra til å redusere antallet uønskede hendelser. Det er du som eier og driver av gården som er ansvarlig for skadeforebygging, men gjennom informasjon og tips håper vi å bidra til å gjøre gården til et tryggere sted for både menneskene og dyrene som lever der. 

For å lykkes med skadeforebyggende arbeid er det viktig med systematisk oppfølgning av helse, miljø og sikkerhet, og jobbe aktivt med skadeforebyggende tiltak mot spesielt brann. 
 

Har du hatt uhell eller skade?