Landbruksforsikring

Driver du innen landbruk, trenger du fleksible landbruksforsikringer som er tilpasset deg, familien og gårdsdriften – både for næringen og privat.

Skadeforsikringer

Driftsbygning
Landbruksbygg og driftsbygninger.
Arbeidsmaskin
Traktorer og andre arbeidsmaskiner.
Produksjonsdyr
Slaktedyr og produksjonsdyr.
Landbruksutstyr og driftsløsøre
Forsikring av landbruksutstyr, driftsmidler og driftløsøre omfatter utstyr, maskiner og redskap.
Planteproduksjon
Planteproduksjon på friland.
Avlingsskade
Høstet avling, varer og innsatsmidler.
Miljøforsikring
Miljøansvar etter naturmangfoldloven.
Cyberforsikring
Hjelp fra IT-eksperter ved dataangrep.

Personalforsikringer

Ulykkesforsikring
Ulykker som kan skje deg og familien din.
Gruppelivsforsikring
Økonomisk hjelp hvis noen dør.
Yrkesskadeforsikring
Lovpålagt for heltids- og deltidsansatte.
Helseforsikring
Trygg og rask behandling i privat helsevesen.

Forsikringene du må, bør og kan ha

Enten du driver stort eller lite, innen plante- eller husdyrproduksjon, vil du ha behov for skreddersydde forsikringer. Våre landbruksforsikringer kan tilpasses det arbeidet du utfører på gården, de typer driftsbygninger, eiendeler, maskiner og utstyr du eier. 

Personalforsikringene sikrer både deg, familien din og dine ansatte. 


Trygg og sikker gårdsdrift

Landbruket er dessverre utsatt for mange skader og ulykker. Klarer vi å ta vare på og beskytte verdiene på gården gjennom skadeforebygging og god HMS, legger vi til rette for en tryggere og mer bærekraftig gårdsdrift. 

Se hva du kan gjøre for å redusere risikoen for skader på gården. 

Har du hatt uhell eller skade på gården?Hva lurer andre på?