Valutaprodukter

Bedrifter som importerer eller eksporterer varer fra eller til utlandet er eksponert for valutarisiko. Vi hjelper bedriften din med å redusere denne risikoen.

mann arbeider på verksted. foto.

Vi samarbeider med SpareBank 1 Markets, og all handel med valuta og finansielle instrumenter for våre kunder håndteres av dem.

hake sirkel ikon

Våre produkter

Valutakonto er beregnet for alle typer bedrifter/privatpersoner som har gjeld og fordringer i utenlandsk valuta. Ved å la innbetalinger fra utlandet godskrives en valutakonto, kan innestående anvendes til utbetalinger i samme valuta på et senere tidspunkt. Kontoen kan benyttes når som helst med internasjonale betalingstjenester tilgjengelig.

Valutakonto gir en god likviditetsstyring på fordringer og gjeld i valuta. Videre reduseres valutarisikoen når en bedrift har utgifter og inntekter i den samme valuta, f.eks. USD. I tillegg kan også kassekreditt benyttes på denne typen konti. 

NB: Kontoen kan ikke brukes til innskudd/uttak av kontanter.

En spothandel er en avtale mellom to parter om kjøp eller salg av en valuta mot oppgjør i en annen valuta. En spothandel gjøres opp over to dager og er den mest kortsiktige formen for valutahandel.

Bedriftens konto blir belastet/godskrevet for det aktuelle beløpet to dager etter handelen, til avtalt kurs. Kursen tar utgangspunkt i den reelle prisen som er i markedet på det tidspunktet avtalen gjøres.

Gjennom en spotforretning kan en bedrift foreta en nøyaktig inn-dekning av sitt valutabehov når behovet oppstår.

Terminkontrakter er det mest brukte produkt for den som ønsker å avdekke valutarisiko på framtidige inn- og utbetalinger. Kontraktene er aktuelle for bedrifter som ønsker å kurssikre sine kommende inntekter og/eller utgifter i valuta.

En terminkontrakt er en avtale mellom banken og kunden om salg eller kjøp av et gitt valutabeløp på et framtidig tidspunkt. Prisen på kontrakten fastsettes den dagen avtalen inngås. Utgangspunktet er dagens markedspris og rentedifferansen mellom de to kontraktsvalutaene. Denne differansen vil fremkomme som et fradrag eller tillegg i kursen.

Når terminkontrakten forfaller brukes den avtalte vekslingskursen uansett hva kursen i markedet er på forfallsdato. Ved hjelp av en terminkontrakt sikrer altså bedriften seg en avtalt vekslingskurs på leveringstidspunktet.

Dame skjønner noe. illustrasjon

Hva er valutarisiko?

Dersom man bestiller en vare fra utlandet i dag, med levering frem i tid, kan prisen på varen bli betraktelig høyere for importøren dersom kronen svekker seg fra den dagen man bestiller varen frem til betalingsdato.

En eksportør av varer fra Norge har inntekter i utenlandsk valuta, og kan i tiden fra bestilling til oppgjør risikere at kronen styrker seg slik at det tilsvarende kronebeløpet blir mindre enn først antatt.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }