Hva er forsikringssum?

Forsikringssum er den summen du får utbetalt hvis det skjer noe som forsikringen din dekker. Forsikringssummen må ikke forveksles med forsikringspremien, som er prisen du betaler for forsikringen. 

Skadeforsikringer
For skadeforsikring er forsikringssummen det samme som en makssum, mens den reelle summen er den summen det koster å reparere eller skaffe ny (minus eventuelle fradrag og egenandel). Tre eksempler på forsikringssummer:

  • Forsikringssummen for innboet ditt i innboforsikringen er ubegrenset. Det vil si at du får erstatning for alle tingene dine dersom det skulle skje noe. Enkeltgjenstander og samlinger har en makssum.
  • I hundeforsikringen vår kan du selv velge forsikringssum ved veterinærutgifter og reseptpliktige medisiner. Det vil si at forsikringssummen også er makssummen av hva du vil få erstatning for (per år), hvis du blir nødt til å ta med hunden din til veterinær.
  • Har du et fullverdiforsikret hus eller hytte betyr det at du til enhver tid er forsikret for en forsikringssum som er lik kostnadene ved å bygge et tilsvarende nytt hus eller hytte. 

Personforsikringer
For personforsikring er det litt annerledes. Her har du to eksempler:

Ved utbetaling av for eksempel uførepensjon i uføreforsikringen og barneforsikringen regnes forsikringssummen ut i antall G (grunnbeløpet i folketrygden)

Høy vs lav forsikringssum?
I mange tilfeller kan du velge forsikringssum selv, som for eksempel i dyreforsikringene og de fleste personforsikringene. Jo lavere forsikringssum du velger, jo billigere blir forsikringen. 
 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }