Hundeforsikring

Med hundeforsikring får du bedre muligheter til å ta vare på hunden din hvis den skader seg eller blir syk.

hund og eier med hundeforsikring koser seg i sofaen
Fri bruk av online veterinær ved sykdom og skade.
Vi er blant Norges beste på skadeoppgjør*
Vi tilbyr direkteoppgjør med klinikker og veterinærer.
Veterinærdekningen varer hele hundens liv.
LOfavør Hundeforsikring

Hva dekker hundeforsikringen?

Hundeforsikringen har 2 hoveddekninger. En for veterinærutgifter og en for død/tap/tyveri. I tillegg kan du tilpasse forsikringen med tilleggsdekninger.

hund som er forsikret med hundeforsikring
Dekning Veterinær Død/tap/tyveri
Veterinærutgifter og reseptpliktige medisiner Valgfri forsikringssum
(20-, 30-, 40- eller 50.000 kr)
 
Utredning, behandling og medisiner av atopi/allergi Inntil 5.000 kr  
MR- og CT- undersøkelser Inntil 5.000 kr*  
Kronisk sykdom  
Fri bruk av videosamtaler med veterinær  
Død eller avlivning  
Tap eller tyveri  

Valgfrie tilleggsforsikringer
   
Valpeforsikring Kontakt oss for kjøp  
Tap av bruksverdi Kontakt oss for kjøp  
Rehabilitering Kontakt oss for kjøp  

*per skadetilfelle. Øvrige forsikringssummer er per år. Forsikringen gjelder i hele verden.

Blant de beste i test av hundeforsikring

Norsk Familieøkonomi tester og sammenligner norske hundeforsikringer, og i 2021 fikk hundeforsikringen vår terningkast 5. Det trekkes blant annet frem at vi har testens lengste varighet på livsforsikring, fast egenandel, ubegrenset antall videokonsultajoner med veterinær og en veterinærforsikring som dekker alle viktige punkter.

Les hele testen på Norsk familieøkonomi sine nettsider.

Greit å vite om hundeforsikring

Kjøpe hundeforsikring

  • Du kan kjøpe forsikring til hunder som er mellom 5 uker og 7 år gamle.
  • Fra 7 og inntil 10 år kan hunden kun forsikres ved at eksisterende forsikring flyttes fra et annet selskap.
  • Det er ikke krav til veterinærattest ved kjøp av vår hundeforsikring.
  • Hunden må være ID-merket.

Bruke hundeforsikringen

  • Stjålet/bortkommet hund må meldes til politiet og etterlyses ved annonsering. Vi utbetaler erstatning for bortkommen hund tidligst 3 måneder etter at hendelsen er meldt til oss, politiet, og etterlyst ved annonsering.
  • Vi kan foreta direkteoppgjør med klinikker og veterinærer i Norge.

Egenandel

Du kan velge mellom 2.500 eller 4.000 kroner i egenandel. Egenandelen gjelder kun ved veterinærutgifter. Velger du den høyeste egenandelen blir hundeforsikringen billigere.

Vi kan foreta direkteoppgjør med klinikker og veterinærkontorer i Norge.

Karenstid

Hundeforsikringen dekker ikke sykdom eller skade som hunden allerede hadde eller som oppstår de første dagene (kalt karenstid) etter at forsikringen er kjøpt.

  • 20 første dager: dekker ingen sykdommer, men dekker skader som følge av ulykke
  • 60 første dager: dekker ikke allergi-, hud- og øreproblemer.

Karenstiden gjelder ikke når forsikringen (tilsvarende dekning) flyttes fra et annet forsikringsselskap.


Hvor lenge varer forsikringen?

Veterinærforsikringen varer hele hundens liv.

Livsforsikringen (altså dekningen for død, tap og tyveri) har aldersfradrag hvor det trekkes 20 % av utbetalingssummen per år ved første hovedforfall det året hunden fyller 5, 7 eller 9 år. Dekningen opphører ved første hovedforfall det året hunden fyller 8, 10 eller 12 år.

Hunderase *Aldersfradrag **Opphørsalder
Berner sennenhund, Grand Danois, Irsk Ulvehund, Leonberger,
Newfoundlandshund, Pyrenéerhund, Napolitansk Mastiff og St. Bernhardshund
fra 5 år 8 år
Bichon Havanais, Border Terrier, Cairn Terrier, Chihuahua,
Chinese Crested, Dvergschnauzer, Finsk Lapphund, Finsk Spets, Foxterrier,
Islandsk Fårehund, Jack Russel Terrier, Lhasa Apso, Toypuddel, Dvergpuddel,
Mellompuddel, Kleiner og Grosser Münsterländer, Norrbottenspets, Norsk Buhund,
Papillon, Phalène, Schnauzer, Shih Tzu, Softcoated Wheaten Terrier,
Tibetansk Spaniel, Tibetansk Terrier, Västgötaspets, Welsh Springer Spaniel,
West Highland White Terrier og Whippet
fra 9 år 12 år
Blandingshund og øvrige raser fra 7 år 10 år

Online veterinær

Med vår hundeforsikring får du fri bruk av videosamtaler med dyktige veterinærer dersom det skulle skje noe med hunden din. Tjenesten heter FirstVet og er inkludert i alle våre dyreforsikringer og LOfavør dyreforsikringer.
 


hund med rabies

Vilkår og produktinformasjon


Når hunden ødelegger/skader

Hvis hunden din gjør skade på andre personer, dyr, eiendom eller eiendeler og du får et erstatningskrav, kan du være dekket av ansvarsdekningen i innboforsikringen din.

Om hunden din for eksempel har ødelagt sofaen din mens den var alene hjemme er du dessverre ikke dekket av verken hundeforsikring eller innboforsikringen.


meld skade ikon

Har hunden din vært utsatt for sykdom eller skade?

Hva lurer andre på?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.

Dame som rater best i test på forsikring

Blant Norges beste på skadeoppgjør

*Tusen takk til alle våre kunder! Vi ble kundefavoritt 2023 og er samlet sett blant Norges beste på skadeoppgjør ifølge Bytt.no. Vårt forsikringsselskap Fremtind kommer best ut på både skadeoppgjør, kundeservice og kundetilfredshet for en rekke forsikringer, blant 21 andre forsikringsselskap.   

Les om våre best i test-utmerkelser

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }