ungdom sitter på pc og ser etter ungdomsforsikringer

Livsforsikring utbetaling

Utbetalingen fra en livsforsikring er den summen forsikringstaker valgte da hen kjøpte forsikringen. Men hvor mye er det, og hvem arver utbetalingen?

Allerede kunde? Logg inn å se hvilken utbetalingssum som er valgt.

Hvem arver utbetalingen?

Utbetalingen fra en livsforsikring er en skattefri engangsutbetaling. Summen ble valgt da forsikringen ble kjøpt og står i forsikringsavtalen. Utbetalingen går til arvtakerene som har krav på denne, med mindre det står noe annet i avtalen (kalt begunstigelse).

Samboer eller barn?

Er du gift? Da er det ektefellen din som får utbetalingen. Hvis ikke, utbetaler vi til arvingene dine, etter arveloven eller testamentet ditt.

Er du allerede kunde, og vil du at samboeren din eller noen andre skal få utbetalingen, må du fylle ut skjema for begunstigelse. Du kan dele beløpet på flere ved å legge til flere personer. Dette gjør du enten når du kjøper forsikringen, eller du kan endre (i skjemaet over) når du ønsker. Da vil dette stå i forsikringsavtalen under begunstigelse. Denne måten å fordele på er vanlig dersom man har samboer.

dame sjekker papirene for hvem som arver utbetalingen fra livsforsikring

Helseerklæring

Når du kjøper en personforsikring er det lovpålagt å levere helseopplysninger. Dette gjør du ved å svare ærlig på alle spørsmålene i helseerklæringsskjemaet. 

meld skade livsforsikring ikon

Har noen i nærmeste familie gått bort?

Inntektene reduseres mer enn utgiftene

Visste du at hvis en av familiens forsørgere dør, reduseres familiens utgifter med 20 %, mens inntektene ofte reduseres med mye mer?


Hva lurer andre på?