Bedriftsansvars-forsikring

For bedrifter som utfører fysisk arbeid eller tjenester og kan forårsake skade på person eller ting er bedriftsansvar en viktig ansvarsforsikring.  

Dekker bedriften sitt arbeidsgiveransvar for skader som ansatte forårsaker.
Dekker sakskostnader ved rettsak og erstatningskravet.

person forsikret med bedriftsansvarsforsikring

Hva dekker bedriftsansvarsforsikring?

Bedriftsansvaret dekker bedriften sitt rettslige erstatningsansvar og hjelper din bedrift med å håndtere erstatningskrav, ved dekning av sakskostnader og juridisk bistand. Dersom du er erstatningsansvarlig for skaden utbetales erstatning til skadelidte.

Dekninger Bedriftsansvar
Erstatningsansvar for skade som ansatte har påført ting eller personer (arbeidsgiveransvar)
Erstatningsansvar for plutselig forurensning
Rettshjelp når erstatningskrav rettes mot bedriften

Standard forsikringssum er 10 millioner kroner, eller 150 G dersom bedriften jobber etter Norsk Standard sine kontrakter. Forsikringssummen kan økes ved avtale.

Hva er bedriftsansvar?

Bedriftsansvar dekker det rettslige ansvaret en virksomhet har dersom bedriften (eller noen som jobber i bedriften) blir erstatningsansvarlig for skade på personer, eiendom eller ting.


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du ansvarsforsikring hos oss fra før, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift/landbruk.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 


Skadeeksempler

Det finnes veldig mange eksempler på skader der ansvarsforsikringen har hjulpet bedrifter, og ingen skader er like.

En rørleggerbedrift hadde et oppdrag i et prosjekt på et større næringsbygg. Flere tusen liter vann rant ut over flere etasjer med både private boliger og næringslokaler.

Undersøkelser av bygningsakkyndige rundt årsak og til slutt mekanisk testing konkluderte med at for hard tilstramming av et rør var årsaken til den omfattende skaden. Dette ga rørleggerbedriften ansvaret. Ansvarsforsikringen ga utbetaling på flere millioner, som reddet rørleggerbedriften fra en sikker konkurs.

En entreprenør skulle utføre betongsaging under ombygging i et næringsbygg. På grunn av feil bruk av sag og mangler ved sikring og tildekking fikk entreprenøren erstatningskrav mot seg fra flere hold etter nedstøving i tilstøtende lokaler. 

Ansvarsforsikringen utbetalte flere hundre tusen kroner i erstatning fra regresskrav fra andre forsikringsselskap, samt krav fra leietakere for ulike udekkede tap etter støvskadene. 

Det ligger ofte krevende og omfattende saker bak slike erstatningskrav. Da kan det være betryggende å vite at vårt forsikringsselskap bistår deg i håndteringen og du blir ivaretatt av erfarne advokater gjennom hele prosessen.

Har du hatt uhell eller skade?

Andre relevante ansvarsforsikringer

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.