Byggherreforsikring

Har du ansvarsforsikring hos oss kan du utvide med byggherreforsikring. Forsikringen dekker det ansvaret du som byggherre kan få, for fysisk skade på personer og ting.

En bygningsarbeider på byggeplass med kran og truck
Dekker erstatningskrav som byggherre kan få for fysisk skade.
Forsikringen kan skreddersys bedriftens behov.

Hva dekker byggherreforsikring?

Byggherreansvaret dekker rettslig erstatningansvar du som byggherre kan få for skade på tredjepart. Byggherreansvaret er et strengt ansvar hvis det skjer en skade på byggeplassen eller på naboeiendommen. 

Byggherreforsikring sikrer at driften din kan fortsette hvis du som byggherre blir ansvarlig for skader på tredjepart og får et erstatningskrav rettet mot deg.

byggeplass med kran og truck
Dekninger Byggherreansvar
Rettslig erstatningsansvar som byggherre kan få for skade påført en tredjepart
   
rettshjelp ansvar illustrasjon

Greit å vite om byggherreansvarsforsikringen

Hva er byggherreansvar?

Byggherreansvaret er et svært strengt ansvar som kan springe ut av ulike grunnlag, som for eksempel Byggherreforskriften, Naboloven, alminnelig erstatningsrett eller Norsk Standard. 

Byggherren har også et objektivt ansvar for skader som entreprenørene ikke kan lastes for. Dette innebærer at hvis en skade eller ulykke inntreffer, og entreprenøren ikke har vært uaktsom eller ikke kan lastes, vil kravet rettes mot byggherre.

Skadeeksempler

For enklere å forstå hvordan forsikringen kan brukes viser vi her et par tenkte skadeeksempler hvor byggherreforsikringen er avgjørende:

  • Et barn kom seg inn på en byggeplass og skadet seg alvorlig på materialer på byggeplassen. Ansvaret hvilte på byggherre som er ansvarlig for sikring på byggeplassen.
  • I forbindelse med oppføring av et større boligkompleks oppstod det setningsskader på nabobygg. Etter en konkret vurdering ble byggherre holdt rettslig erstatningsansvarlig for skadene.

Hvem gjelder forsikringen for?

Forsikringen gjelder for det foretak som er nevnt i forsikringsbeviset. 

Når gjelder ansvarsforsikringen?

Forsikringen gjelder skade som konstateres i forsikringstiden.

Byggeherreansvarsforsikring er en tidsbestemt forsikring, ikke en årsforsikring. Den kjøpes for hele byggeprosjektet sin planlagte varighet.

Forsikringen dekker skade som konstateres i 1 år etter forsikringstiden opphører, forutsatt at skaden skjedde i forsikringstiden.

Hvor gjelder ansvarsforsikringen?

Forsikringen gjelder i Norden.

Hvem har miljøansvaret?

I tillegg til byggherreansvar må byggherre også forsikre seg med miljøforsikring. Flere av de tradisjonelle Norsk Standard-kontraktene legger nå opp til at både entreprenører og byggherrer har et erstatningsansvar hvis det oppstår miljøskade i forbindelse med entreprisearbeider.

Etter NS8405 pkt. 42.3 er både byggherre og entreprenør ansvarlig for miljøskade.

Les mer om miljøansvar

Entreprenørforsikring

Prosjektforsikring (entreprenørforsikring) er skreddersydd for entreprenører og byggherrer for å sikre verdiene tilknyttet bygg- og anleggsplasser.

Normalt er det entreprenøren som etter Norsk Standard er pålagt å kjøpe entreprenørforsikring. Da har vanligvis ikke byggherre behov for å kjøpe egen entreprenørforsikring.

Noen ganger er det likevel aktuelt for byggherre å kjøpe entreprenørforsikring på prosjektet. Dette kan for eksempel være hvis byggherre selv direkte engasjerer entreprenører, og byggherre ønsker å forsikre seg om at prosjektet er forsikret. Da er det viktig å avklare med entreprenør hvem som har forsikringsansvaret.

Vi kan skreddersy forsikringen slik at entreprenør er forsikringstaker og byggherre medforsikret for det hen tilfører prosjektet - og omvendt, men dette må avtales med forsikringsrådgiver slik at det står i forsikringsbeviset.
 


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede byggherreforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 

Hva lurer andre på?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }