LO Selvstendig

Hvis du er medlem i et LO-forbund og selvstendig næringsdrivende får du ansvar- og ulykkesforsikring i en pakke, til en rimeligere pris.

10 % rabatt til alle medlemmer av LO-forbund.
Våre rådgivere kan hjelpe med å tilpasse forsikringene til de fleste virksomheter.
En ekstra trygghet å vite at man får en erstatning dersom en ulykke skulle skje.

Hva dekker ansvarforsikringen?

Ansvarsforsikring består av to deler, bedriftsansvar og produktansvar.

Bedriftsansvar

For bedrifter som produserer ting, selger en vare eller utfører fysiske tjenester. 

  • Dekker fysiske skader på personer eller ting, altså skader som bedriften påfører en tredjepart. 
  • Standard forsikringssum er 10 millioner kroner og gjelder per skadetilfelle.

Produktansvar

For bedrifter som importerer, produserer eller omsetter produkter.

  • Dekker skader på personer eller ting på grunn av feil eller mangler ved selve produktene bedriften lager. 
  • Standard forsikringssum er 10 millioner kroner og gjelder samlet for alle skadetilfeller i forsikringsåret.

Forsikringssum kan utvides ved avtale. 

Hva dekker ulykkesforsikringen?

De ansatte forsikres mot disse hendelsene:

  • Heldøgnsdekning for medisinsk invaliditet og død
  • Medisinsk invaliditet 20 G, død 5 G
  • Behandlingsutgifter dekkes


Visse sports- og risikoaktiviteter må dekkes på en individuell forsikring mot tilleggspris.

flamme ikon meld skade

Hatt uhell eller skade?