Hvordan bokfører jeg en banktransaksjon?

I noen tilfeller kan det mangle regnskapsposter på bankkonto. Dette kan for eksempel være renter og gebyrer som er betalt direkte i banken, men som ikke er bokført i systemet. Det kan også være innbetalinger som har kommet inn i bank, men som er skjult av systemet på grunn av bokføringsregel.

Inn- og utbetalinger kan enkelt bokføres direkte fra bankavstemmingsbildet, enten per transaksjon eller samlet. Du kan også sette opp egne bokføringsregler i bankavstemming som gjør at systemet automatisk foreslår konto for postering.

Slik bokfører du en enkelt transaksjon:

1. Gå til Bank i venstremenyen og velg Bankavstemming.

2. Klikk på den aktuelle transaksjonen og velg Bokfør transaksjon.


3. Du får nå opp et nytt vindu hvor du kan fullføre bilagsregistreringen. Her kan du også kjøre eventuelle bokføringsregler. Dersom du velger Lagre som kladd blir bilaget lagret som kladd, som du senere kan hente opp fra bilagsregistrering. Velg Bokfør dersom du ønsker å bokføre bilaget direkte fra dette bildet. Velg Bokfør og avstem dersom du ønsker å bokføre bilag og avstemme transaksjonen.


Bokfører du uten å avstemme, dukker bokføringen opp som en egen linje på regnskapssiden, og du kan enkelt avstemme postene. Ved å klikke på de tre prikkene kan du velge Bokfør alle bankposter i listen. Da får du opp alle bankpostene som er åpne. Bokføringen fungerer tilsvarende som forklart over.