Hybridpensjon 

Hybridpensjon er en mellomting mellom innskuddspensjon og ytelsespensjon. Det er et godt alternativ for bedrifter som vil sikre sine ansatte livsvarig pensjon.

Gir mulighet for livsvarig pensjonsutbetaling for kvinner og menn.
Sikrer kvinner en mer rettferdig pensjon fordi kvinner i snitt lever lenger enn menn.
Innskuddskapitalen kan sikres mot tap. Dette kalles avkastningsgaranti.

Hva er hybridpensjon?

I likhet med innskuddspensjon setter arbeidsgiver av en fast prosentsats av den ansattes lønn til pensjon. Prosentsatsen er lik for alle ansatte, og man kan velge garanti mot negativ avkastning eller investeringsvalg.

I motsetning til innskuddspensjon kan man velge å regulere pensjonskapitalen hvert år i forhold til lønnsveksten. Ved død går pensjonen til den ansatte tilbake til forsikringskollektivet.

Fordi hybridpensjon kan gi utbetaling hele livet, vil kvinner generelt få mer igjen for en slik ordning da de har høyere gjennomsnittlig levealder enn menn.

Lik pensjon for kvinner oppnås gjennom et likepensjonstillegg. 


Topp avkastning på pensjonspengene

Høy avkastning og lav risiko er viktig når man sparer til pensjon. SpareBank 1 ligger helt i tet i de vanligste konkurrentsammenligningene. Pensjonspengene settes i samme fond som innskuddspensjon og  investeringsstrategien er den samme for de to pensjonstypene.

Du kan se en uavhengig oversikt over historisk avkastning på norskpensjon.no.

Pensjonsordning som viser god avkastning

Lik pensjon for kvinner og menn

Hybridpensjon gir kvinner et tillegg som gjør at de er sikret pensjon de årene kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn menn. 


Allerede kjøpt hybridpensjon?

Logg inn for å se avtalen

Hybridpensjon leveres av SpareBank 1 Forsikring

Automatisk oppdatering med a-meldingen

Fremover vil informasjon fra a-meldingen bli delt med pensjonsselskapene. Dette gir flere fordeler for deg som kunde: 

  • Mindre rapportering
  • Bedre oversikt og enkel kommunikasjon
  • Sikrer arbeidstakere korrekt pensjon

For at vi skal kunne hente informasjon fra a-meldingen må du bekrefte at vi er din pensjonsleverandør!

Pensjon fra første dag og første krone

Fra 2022 ble pensjonslovene for privat sektor endret slik at alle ansatte har rett til pensjonsopptjening for lønn fra første dag i jobb, og første tjente krone. 

Ansvarlig forvaltning for en bærekraftig framtid

Bærekraft er utgangspunktet for vår forvaltning. Det skal være enkelt å ta gode bærekraftige valg når du velger pensjonsleverandør. Sparer bedrfiten til pensjon hos oss kan dere være trygge på at bærekraft er godt ivaretatt.

Kundeundersøkelsene fra EPSI og Aalund:

Tusen takk for tilliten!

For femte året på rad viser Aalund Bedriftspensjonsbarometer at SpareBank 1 ligger på toppen av kundetilfredshet. EPSI-undersøkelsen viser at også ansatte med tjenestepensjon gjennom arbeidsgiver i privat sektor, gir oss høyest score.

– Dette er så stas! Vi er stolte og ydmyke og hilser til våre kunder ved å si tusen takk for tilliten. Vi lover å gi alt for å ta vare på den, jubler Åse Blomkvist, leder av Salg og distribusjon i SpareBank 1 Forsikring. 

Les mer om Aalund- og EPSI-undersøkelsene her.

Hva lurer andre på?