Rettshjelpsforsikring

Du kan ha krav på å få dekket juridisk bistand og advokathjelp hvis du havner i en tvist. Her får du vite hva rettshjelp er og hva rettshjelpsforsikringen betyr for deg.Trenger du advokat?

Fremtind Forsikring har inngått avtaler med advokatfirmaer (pdf) du kan velge. Du vil da få lavere timepris og egenandel. Dette er kun et tilbud, du velger selv advokat i saken.

paragraf ikon

Har du kommet i en tvist?

Hva lurer andre på?