IPS for selvstendig næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrivende? Da kan det lønne seg å spare til pensjon i IPS.

Som selvstendig næringsdrivende har du ansvar for din egen pensjon. Hvis du ikke sparer selv får du kun det som settes av i Folketrygden, og kan ende opp med å nesten halvere inntekten din som pensjonist.

Bare lønn opp til 7,1 G (755 433 kroner) gir opptjening i Folketrygden, derfor rådes alle selvstendig næringsdrivende til å spare til pensjon på egenhånd.

Med IPS, pensjonssparing med skattefordel, har du nå to alternative måter å spare til pensjon på som begge gir utsatt skattefordel. Fra før kan du spare i innskuddspensjon, en ordning som kan lønne seg hvis du tjener over ca. 700 000 kroner.

Tjener du under 7,1 G bør du som hovedregel velge IPS.

IPS

Med IPS kan du spare inntil 15 000 kroner i året og få 22 % av sparebeløpet igjen på skatten.

Det vil si at hvis du sparer 15 000 kroner i år, vil du få tilbake 3 300 kroner neste år. Sparer du 5 000 får du tilbake 1 100 kroner. Du velger selv hvor mye du ønsker å spare hvert år, og om du vil ta pause i sparingen. Du kan også sette inn engangsbeløp når du ønsker det.

IPS er forbeholdt pensjonstiden

Du skatter ikke av avkastningen mens du sparer og betaler heller ikke formueskatt for oppspart beløp, men siden sparepengene er forbeholdt pensjonstiden, binder du sparepengene dine til du fyller 62 år.

– Er du en som synes det er vanskelig å spare langsiktig, og som tar litt fra sparekontoen både nå og da, er IPS en gunstig og forutsigbar sparemåte som sikrer at pengene går til det formålet de skal, sier Wenche Seljeseth, leder av SpareBank 1 Forsikring, og tilføyer:

– Men i og med at pengene er bundet til du er 62 år, er det viktig at du tenker over hvilket beløp du har mulighet til å sette av til pensjon.

Skattefordelen

Skattefordelen kan sees på som et slags «lån» som må tilbakebetales når du tar ut pensjonen, men som du har fått avkastning av i alle årene du har spart.

– Fordelen ved dette «lånet» øker jo lenger tid det er til du begynner å ta ut pensjonen, forklarer Seljeseth. 

En annen fordel med IPS er at når du begynner å ta ut pengene, beskattes de kun som alminnelig inntekt, som i 2022 er 22 %.

Ønsker du å spare mer en den årlige grensen på 15 000 i året kan Pensjonssparekonto være et godt alternativ. Les mer om pensjonssparekonto her.

IPS er pensjonssparing i fond, som gir deg skattefordel på 22% av sparebeløpet i form av utsatt skatt.