SpareBank 1 Fondene

I SpareBank 1 Fondene finner du fondene som passer best for din økonomi. Plukk dine egne favoritter, eller la oss hjelpe deg med å velge. 

Kvinne ser på Min sparing i mobilbanken til SpareBank 1

Aksjefond – spare i 10 år eller mer?

Aksjefond passer for deg som:

  • ønsker høy avkastning
  • skal spare i 10 år eller mer
  • tåler at sparepengene dine svinger en del
SpareBank 1 Fondene - våre aksjefond

Våre aksjefond

SpareBank 1
Utbytte

100 % aksjefond

SpareBank 1 Utbytte fokuserer på solide selskaper som historisk har gitt god avkastning og solide utbytter til eierne.

SpareBank 1
Norge Verdi

100 % aksjefond

SpareBank 1 Norge Verdi investerer i lønnsomme, norske selskaper som er godt posisjonert for fremtiden.

SpareBank 1
Verden Verdi

100 % aksjefond

SpareBank 1 Verden Verdi investerer i selskaper over hele verden, slik at du kan ta del i den globale verdiskapingen.

SpareBank 1
Alt-i-ett 100

100 % aksjefond

SpareBank 1 Alt-i-ett 100 er satt sammen av flere av våre beste aksjefond. Fondet er en del av fondsløsningen Alt-i-ett.


SpareBank 1 Fondene - Indeksfond og Fondspakke

SpareBank 1 Indeks Global
Indeksfond – prisgunstig

Fondet passer for deg som ønsker lavere kostnader og god risikospredning. Indeksfondet vårt består av rett under 1500 selskaper som alle oppfyller våre krav for ansvarlig forvaltning.

SpareBank 1s utvalgte
Tre fond i én pakke

Kjøp aksjefondene SpareBank 1 Indeks Global, ODIN Global og SpareBank 1 Norge Verdi i én og samme pakke. Passer for deg som vil spare langsiktig i aksjefond på en klok og enkel måte.


Alt-i-ett – en smart fondsløsning

Alt-i-ett passer for deg som ønsker en smart og komplett fondsløsning, hvor vi passer på sparingen din.

Du kan velge mellom fire Alt-i-ett-planer, som består av ulike sammensetninger av aksjefond og rentefond. Jo høyere aksjeandel fondet har, jo høyere er både risikoen og forventet avkastning på sparepengene.

SpareBank 1 Fondene - våre kombinasjonsfond

SpareBank 1
Alt-i-ett 100

100 % aksjefond

For deg som skal spare i mer enn 10 år. Du har is i magen, ønsker høy avkastning og tåler å se pengene dine svinge en del i verdi underveis.

SpareBank 1
Alt-i-ett 80

80 % aksjefond | 20 % rentefond

For deg som skal spare i mer enn 5 år. Du ønsker høy avkastning, men vil ikke at sparepengene dine skal svinge like mye i verdi som i et 100 % aksjefond.

SpareBank 1
Alt-i-ett 50

50 % aksjefond | 50 % rentefond

For deg som skal spare i mer enn 5 år. Du ønsker balanse mellom forutsigbarhet og muligheten til å få pengene til å vokse, uten at pengene dine svinger for mye i verdi.

SpareBank 1
Alt-i-ett 20

20 % aksjefond | 80 % rentefond

For deg som skal spare i mer enn 2 år. Du ønsker at pengene dine skal vokse mer enn på sparekonto, og vil at pengene dine skal svinge lite i verdi.

Fond hos SpareBank 1

Fond hos SpareBank 1

Uansett hvordan du sparer eller investerer hos oss, skal du være trygg på at pengene dine blir forvaltet fornuftig.

Vi har passet på nordmenns sparepenger i 200 år, og selve samfunnsoppdraget vårt er nettopp å øke sparingen i Norge.

Velg fond selv, eller få god hjelp av din lokale rådgiver for å komme i gang med fondssparing.

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }