Renten på boliglån settes opp

I møte 24. mars satte Norges Bank opp styringsrenta med 0,25% til 0,75%. Med bakgrunn i dette øker bankenes kostnader på innlån. Derfor justerer SpareBank 1 Gudbrandsdal sine boliglåns-renter for eksisterende kunder med inntil 0,25 prosentpoeng.

På innskuddssiden økes renten med inntil 0,25 prosentpoeng.

Alle kunder vil få egen melding i nettbank eller post om endringene.

De nye betingelsene vil være gjeldende fra 16. mai for eksisterende lån, og fra 1. april når det gjelder nye lån.

Ny prisliste oppdateres fredag 1. april.