Prisliste for privatkunder

Vi tar forbehold om feil i prislisten.

Priser LOfavør

KORT

 • Ordinære priser for bankkort ved bruk av Brukskonto, Brukskonton Ung og Regningskonto.

  Pris

  Årspris

  Visa Direkte

  295 kr

  Bankkort knyttet til Brukskonto Ung

  0 kr

  Visa Direkte med legitimasjon*

  295 kr

  *Kort med legitimasjon utstedes ikke etter 01.07.22, blir fornyet til kort uten legitimasjon.

  Kostnader ved bruk

  Bruk i betalingsterminal i Norge (varekjøp)

  0 kr

  Bruk i betalingsterminal i utlandet (varekjøp VISA)

  0 kr

  Uttak i SpareBank 1 Gudbrandsdals minibanker: kunde hos oss

  0 kr

  Uttak i SpareBank 1 Gudbrandsdals minibanker: ikke kunde hos oss

  20 kr

  Uttak i andre bankers minibanker

  Se gjeldende bank sin prisliste

  Uttak Visa minibanker i Norge og utlandet

  30 kr + 0,5% av uttaksbeløpet

  Valutapåslag ved uttak i utlandet

  2,00%

  Kontantuttak i butikk (maks uttak er 10.000 kr)

  10 kr per uttak

  Øvrige priser

  BankAxess - Belastning av konto

  0 kr

  Erstatte slitte/ ødelagte kort

  100 kr

  PIN-kode

  PIN-kode i nett-og mobilbank:
  1. gangs uthenting av PIN-kode er gratis, deretter

  10 kr

  Bestille PIN-kode hos banken og få tilsendt per post:

  1. gangs tilsendt av PIN-kode er gratis, deretter

  10 kr


  Ordinære priser for bankkort ved bruk av øvrige kontoer.

  Årspris

  Visa Direkte

  295 kr

  Visa Direkte med legitimasjon
  (Kort med legitimasjon utstedes ikke etter 01.07.22, blir fornyet med kort uten legitimasjon)

  295 kr

  Kostnader ved bruk

  Bruk i betalingsterminaler i Norge (varekjøp)

  2,50 kr

  Bruk i betalingsterminal i utlandet (varekjøp VISA)

  2,50 kr

  Uttak i SpareBank 1 Gudbrandsdals minibanker: kunde hos oss

  0 kr

  Uttak i SpareBank 1 Gudbrandsdals minibanker: ikke kunde hos oss

  20 kr

  Uttak i andre banker minibanker

  Se gjeldende bank sin prisliste

  Uttak Visa minibanker i Norge og utlandet

  30kr + 0,5% av uttaksbeløp

  Valutapåslag ved uttak i utlandet

  2%

  Kontantuttak i butikk (maks uttak 10.000 kr)

  10 kr

  Øvrige priser

  BankAxess - Belastning av konto

  0 kr

  Erstatte slitte/ ødelagte kort

  100 kr

  Pin-kode

  PIN-kode i nett- og mobilbank:
  1.gangs uthenting av PIN-kode er gratis, deretter:

  10 kr

  Bestille PIN-kode hos banken og få tilsendt per post:
  1. gangs tilsendt av PIN-kode er gratis, deretter:

  10 kr

 • Ordinære priser for bankkort ved bruk av Brukskonto, Brukskonto Ung og Regningskonto.

  Pris

  Årspris

  Visa Classic

  295 kr

  Visa Classic med legitimasjon
  (Kort med legitimasjon utstedes ikke etter 01.07.22, blir fornyet til kort uten legitimasjon)

  300 kr

  Bankkort knyttet til Brukskonto Ung

  0 kr

  Kostnader ved bruk

  Bruk i betalingsterminal i Norge (varekjøp)

  0 kr

  Bruk i betalingsterminal i utlandet (varekjøp VISA)

  0 kr

  Uttak i SpareBank 1 Gudbrandsdals minibanker: kunde hos oss

  0 kr

  Uttak i SpareBank 1 Gudbrandsdals minibanker: ikke kunde hos oss

  20 kr

  Uttak i andre bankers minibanker

  Se gjeldende bank sin prisliste

  Uttak Visa minibanker i Norge og utlandet

  30 kr + 0,5% av uttaksbeløpet

  Valutapåslag ved uttak i utland

  2,00 %

  Kontantuttak i butikk (maks uttak er 10.000 kr)

  10 kr per uttak

  Øvrige priser

  BankAxess - Belastning av konto

  0 kr

  Erstatte slitte/ ødelagte kort

  100 kr

  PIN-kode

  PIN-kode i nett-og mobilbank:
  1. gangs uthenting av PIN-kode er gratis, deretter

  10 kr

  Bestille PIN-kode hos banken og få tilsendt per post:1. gangs tilsendt av PIN-kode er gratis, deretter

  10 kr

  Øvrige priser for bankkort ved bruk av øvrige konto.

  Årspris

  Visa Classic

  295 kr

  Visa Classic uten legitimasjon
  (Kort med legitimasjon utstedes ikke etter 01.07.22, blir fornyet til kort uten legitimasjon)

  295 kr

  Kostnader ved bruk

  Bruk i betalingsterminal i Norge (varekjøp)

  2,50 kr

  Bruk i betalingsterminal i utlandet (varekjøp VISA)

  2,50 kr

  Uttak i SpareBank 1 Gudbrandsdals minibanker: kunde hos oss

  0 kr

  Uttak i SpareBank 1 Gudbrandsdals minibanker: ikke kunde hos oss

  20 kr

  Uttak i andre bankers minibanker

  Se gjeldende bank sin prisliste

  Uttak Visa minibanker i Norge og utlandet

  30 kr + 0,5% av uttaksbeløpet

  Valutapåslag ved uttak i utland

  2%

  Kontantuttak i butikk (maks uttak er 10.000 kr)

  10 kr per uttak

  Øvrige priser

  BankAxess - Belastning av konto

  0 kr

  Erstatte slitte/ødelagte kort

  100 kr

  Pin-kode

  PIN-kode i nett- og mobilbank:
  1. gangs uthenting av PIN-kode gratis, deretter:

  10 kr

  Bestille PIN-kode hos banken og få tilsendt per post:
  1. gangs tilsendt PIN kode er gratis, deretter:

  10 kr

 • Pris

  Årspris 

  0 kr

  Bruk i betalingsterminaler (varekjøp)

  0 kr

  Uttak i SpareBank 1 Gudbrandsdals minibanker: kunde hos oss

  0 kr

  Uttak i SpareBank 1 Gudbrandsdals minibanker: ikke kunde hos oss

  20 kr

  Uttak i andre bankers minibanker

  Se gjeldende bank sin prisliste

  Beløpsgrense på bankkortet

  Varekjøp i Norge: 5000 kroner i løpet av 4 dager

  Varekjøp i utlandet:  5000 kroner i løpet av 4 dager

  Uttak i minibank i Norge er kr. 1.000 pr. 4 dager

  Uttak i minibank i utlandet: 1000 kroner i løpet av 4 dager

 • Pris

  Årsavgift Bankkort for ungdom

  0 kr

  Årsavgift Bankkort for ungdom uten legitimasjon

  0 kr

  Årsavgift Visa Direkte

  0 kr

  Bruk av bankkort i alle betalingsterminaler i Norge og utland

  0 kr

  Uttak i SpareBank 1 Gudbrandsdals minibanker: kunde hos oss

  0 kr

  Uttak i SpareBank 1 Gudbrandsdals minibanker: ikke kunde hos oss

  20 kr

  Uttak i andre bankers minibanker

  Se gjeldende bank sin prisliste

  Minibank i utlandet

  0,- + 2% i valutapåslag

  Kontantuttak i butikk (KIB)

  0 kr

  Varekjøp

  0 kr

 • Pris

  Årsavgift på VISA Classic kort

  0 kr

  Bruk av bankkort i alle betalingsterminaler i Norge og utland

  0 kr

  Uttak i SpareBank 1 Gudbrandsdals minibanker: kunde hos oss

  0 kr

  Uttak i SpareBank 1 Gudbrandsdals minibanker: ikke kunde hos oss

  20 kr

  Uttak i andre bankers minibanker

  Se gjeldende bank sin prisliste

  Minibankuttak i utlandet

  0,- + 2% valutapåslag

  Årsgebyr på kort som tilhører regningskonto

  250 kr

 •    

  Pris

  Årspris

  0 kr

  Tilleggskort / ekstra kredittkort

  0 kr

  Erstatningskort ødelagt /mistet / stjålet

  0 kr

  Kostnader ved bruk av kortet

  Bruk i betalingsterminal i Norge

  0 kr

  Bruk i betalingsterminal i utlandet 

  0 kr

  Kontantuttak i minibank eller skranke i Norge

  Ved uttak med bruk av Mastercard på Postkontor og Post i butikk regnes som kontantuttak over skranke. Uttak over skranke i SpareBank 1 Gudbrandsdal er ikke mulig.

  40 kr + 1% av beløp

  Kontantuttak i lokal valuta i minibank eller skranke i utland (noen minibanker i utlandet krevet eget gebyr).
  Kontantuttak i utlandet som belastes i norske kroner, prises som kontanuttak i Norge 
  Når du benytter kortet i utlandet eller til uttak av utenlandsk valuta, blir beløpet omregnet til norske kroner. Omregningskursen er kurs på oppgjørsdag i henhold til Mastercard pluss et valutapåslag på 2 %. 

  0 kr

  Overføre fra Mastercard til konto

  25 kr + 1 % av beløp

  Regningsbetaling

  25 kr + 1 % av beløp

  Øvrige priser

  Valutapåslag

  2 %

  Gebyr ved eFaktura

  0 kr

  Gebyr ved papirfaktura

  45 kr

  Kopi av faktura

  0 kr

  Innfrielse av annet kredittkort

  0 kr

  Overtrekksgebyr

  Belastes dersom den innvilgede kredittgrense overskrides

  125 kr

  Purregebyr

  Iht. statens satser

  Nedbetaling

  Nominell rente

  21,62 % p.a

  Effektiv rente

  23,9 % p.a

  Priseksempel ved bruk av Mastercard: effektiv rente 23,9%, 15.000 kroner nedbetalt over 12 mnd. Kredittkostand er på 1.518 kroner. Samlet totalt kredittbeløp er på 16.518 kroner.

  Rentefri kreditt

  Inntil 45 dager

  Minstebeløp å betale
  Dersom du har papirfaktura eller andre tilleggstjenester, vil disse kostnadene legges til minstebeløpet. For kortavtaler signert før 15. mai 2019, er minstebeløpet 2,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kroner.

  3,5% av benyttet kreditt, minimum 250 kr

  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager. Renter påløper fra første forfall.
  Nedbetaling: 3,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kr.

  Tilleggtjenester

  Penger tilbake (0,5 % cashback på alle kjøp, og 5 % rente på opptjent saldo)

  15 kr pr måned

  ID-tyveriforsikring

  25 kr per måned

  Betalingsforsikring

  0,6 % av skyldig beløp
  belastes din faktura hver måned

 • Pris

  Årspris

  0 kr

  Tilleggskort / ekstra kredittkort

  0 kr

  Erstatningskort ødelagt / mistet /stjålet

  0 kr

  Kostnader ved bruk

  Bruk av kort i betalingsterminal i Norge

  0 kr

  Bruk av kort i betalingsterminal i utlandet

  0 kr

  Kontantuttak i minibank eller skranke i Norge

  Ved uttak  med bruk av Mastercard  Ung på Postkontor og Post i butikk regnes som kontantuttak over skranke. Uttak over skranke i SpareBank 1 Gudbrandsdal er ikke mulig.

  40 kr,- +1% av uttak

  Kontantuttak i lokal valuta minibank eller skranke i utland (noen minibanker i utlandet krever eget gebyr)
  Når du benytter kortet i utlandet eller til uttak av utenlandsk valuta, blir beløpet omregnet til norske kroner. Omregningskursen er kurs på oppgjørsdag i henhold til Mastercard pluss et valutapåslag på 2 %. 

  0 kr

  Overføring fra Mastercard til konto

  25 kr. + 1 % av overført beløp

  Regningsbetaling

  25 kr + 1 % av overført beløp

  Øvrige priser

  Valutapåslag

  2,0%

  Gebyr ved eFaktura

  0 kr

  Gebyr ved papirfaktura

  45 kr

  Kopi av faktura

  0 kr

  Innfrielse av annet kredittkort

  0 kr

  Overtrekksgebyr

  Belastes dersom den innvilgede kredittgrense overskrides.

  70 kr

  Purregebyr

  Iht. Statens satser

  Nedbetaling

  Nominell rente

  21,62 %

  Effektiv rente

  23,9 %

  Priseksempel ved bruk av Mastercard Ung: effektiv rente 23,9%, 15.000 kroner nedbetalt over 12 mnd. Kredittkostand er på 1.518 kroner. Samlet totalt kredittbeløp er på 16.518 kroner.

  Rentefri kreditt

  Inntil 45 dager

  Minstebeløp å betale

  Dersom du har papirfaktura eller andre tilleggstjenester, vil disse kostnadene legges til minstebeløpet. For kortavtaler signert før 15. mai 2019, er minstebeløpet 2,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kroner.

  5% av benyttet kreditt, minimum kr. 300

  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager. Rente påløper fra første forfall. Minstebeløp er 5 % av benyttet kreditt, minimum 300kr.

  Tileggstjenester

  Penger tilbake (0,5% cashback på alle kjøp,
  og 5 % rente på opptjent saldo)

  15 kr pr måned

  ID-tyveriforsikring

  25 kr per måned

  Betalingsforsikring

  0,6 % av skyldig beløp belastes din faktura hver måned

  Strømmetjeneste

  Betaler du med Mastercard Ung for strømmetjenester som for eksempel Spotify og Netflix får du 20 % rabatt på tjenestene du abonnerer på, inntil 500 kroner per år.

 • Pris

  Årspris Mikrokort

  250 kroner

 • Pris

  Kontantuttak via kontanttjenester i butikk

  10 kroner per uttak

  Kontantinnskudd via kontanttjenester i butikk

  Innskudd er gratis

BETALING

 • Betaling i nett og mobilbank ved bruk av Brukskonto, Brukskonto Ung og Regningskonto

  Pris

  Nettgiro med KID eller melding

  0,-

  Straksbetaling fra kr. 1,- til 5.000,-

  0,-

  Straksbetaling fra kr. 5.001

  75,-

  Overførsel mellom egne konto

  0,-

  Fast oppdrag til mottaker

  15,-

  Betaling med eFaktura

  0,-

  Betaling med Avtalegiro

  0,-

  Kontoutskrift tilsendt pr post

  15,-

  Retur giro pga. manglende dekning

  85,-

  Kodebrikke

  100,-

  Ordinær overførsel via SWIFT i nettbank

  60,-

  Opprettelse av avtalegiro på leverandørens hjemmeside

  7,-

  Betaling i nett- og mobilbank ved bruk av øvrige konto.

  Nettgiro med KID

  2,-

  Nettgiro med melding

  3,-

  Straksbetaling fra 1 krone til 5000 kroner

  0,-

  Straksbetaling fra 5001 kroner

  75,-

  Overførsel mellom egne konto

  0,-

  Fast oppdrag til mottaker

  15,-

  Betaling med eFaktura

  0,-

  Betaling med AvtaleGiro

  2,-

  Kontoutskrift tilsent i post

  15,-

  Retur på grunn av manglende dekning

  85,-

  Kodebrikke

  100,-

  Ordinær overførsel via SWIFT i nettbank

  60,-

  Opprettelse av AvtaleGrio på leverandørens hjemmeside

  100,-

 • Pris

  Telegiro med KID

  2,-

  Overføring mellom konto

  0,-

 • Pris

  Ordinær overførsel SWIFT

  60,-

  SEPA betaling: Ordinær overførsel i EUR innenfor EU/EØS. Beløpet er hos mottakerbank innen 2 dager.

  30,-

  Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i Norge og utland

  Min. 200,-

  Prisen betinger at meldingen er komplett med følgende opplysninger om betalingsmottaker: 
  IBAN og BIC for betalinger EU/EØS  
  Kontonr. og BIC + bankkode og navn
  Valutadokumentasjonskode 
  Delte omkostniger mellom avsender og mottaker (SHA)

 • Pris

  I EUR eller SEK (SEPA)

  20,-

  Øvrige innbetalinger, annen valuta

  60,-

 • Pris

  SMS-varslingstjenester

  3,-

 • Giro

  Pris

  Giro innlevert over skranke belastet konto

  50,-

  Manuelle oppdrag/ overførsel til egne konto
  (Vi gjør ikke overførsel over telefon)

  25,-

  Manuelle oppdrag/overførsel til andre
  (Vi gjør ikke overførsel over telefon)

  50,-

  Utbetalingsanvisning kreditert i konto i SpareBank 1

  0,-

  Utbetalingsanvisning hevet kontant er ikke mulig

   

  Brevgiro

   

  Pris

  Brevgiro

  10,- + porto

  Brevgiro med oblatkvittering

  15,-

  Brevgiro tilsendt kvitteringliste

  15,- + porto

  Brevgiro retur pga. manglende dekning

  85,-

   

  AvtaleGiro

  Pris

  Avtalegiro

  0,-

  Opprettelse av avtalegiro på leverandørens hjemmeside

  7,-

 • Pris

  Overførsel mellom egne konto uten melding

  0,-

  Overførsel med melding

  15,-

 • Pris

  Vi tilbyr ikke lenger bankremisse 

  Innløsning fra annen bank - inn på konto:
  Dette kan gjøres fram til 01. september 2023.

  0,-

 • Pris

  Pris pr. myntrull for egne kunder

  0,-

  Pris for myntposer, egne kunder

  0,-

  Pris pr. myntrull for ikke kunder

  15,-

 • Formidles av SpareBank 1 Markets
  Se vilkår og diclaimer

  Pris

  Standard løsning med 15 minutters forsinkelse

  0,-

  Sanntidskurser på nettsidene uten ordredybde

  15,-

  Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde 5 nivåer (privat)

  135,-

  Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde 5 nivåer (proff)

  370,-

  Market Monitor uten ordredybde (privat)

  210,-

  Market Monitor med ordredybde (privat)

  320,-

  Market Monitor med ordredybde (proff)

  545,-

 • Pris

  Ordinær overførsel

  350,-

  Innenlands SWIFT, uansett beløp

  80,-

  SWIFT-overførsel, ikke kunder

  Utføres ikke

  Fax/mail.bekreftelse til mottaker eller avsender

  150,-

  Reklamasjon som skyldes feil fra kunde, minimum

  200,-

  Endring av oppdrag

  200,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Tillegg ved betaling av gebyrer i mottakers bank

  135,-

 • Pris

  Innløsing av utlandske sjekker

  Utføres ikke

  Uttak i automat

  20,-

  Kjøp/uttak over skranke for SpareBank 1 kunder

  Tilbyr vi ikke lenger.

  Uttak over skranke, kunde i en annen bank

  Er dessverre ikke mulig

LÅN

 • Pris

  Forutsetter lån innenfor 85 % av verdigrunnlaget,og første bolig.

  Nominell rente fra: 5,35%

  Effektiv rente fra: 5,54%

  Priseksempel: Eff.rente 5,54%, lånebeløp kr. 2 mill. o/25 år, kredittkostnad samlet kr. 1.611.469,- totalt kr. 3.611.469,-

 • Pris

  Forutsetter lån innenfor 85 % av verdigrunnlaget.
  Må ha brukskonto med lønnsinngang hos oss.

  Nominell rente fra 5,50%

  Effektiv rente fra 5,70%

  Priseksempel: Eff.rente 5,70%, lånebeløp kr. 2 mill. o/25 år, kredittkostnad samlet kr. 1.662.731,- totalt kr. 3.662.731,-

 • Forutsetter lån innenfor 85 % av verdigrunnlaget.
  Må ha brukskonto med lønnsinngang hos oss.


  Lån mer enn 2 mill. kr.
  Priseksempel: Eff.rente 6,17%, lånebeløp kr. 2 mill. o/25 år, kredittkostnad samlet kr. 1.860.820,- totalt kr. 3.860.820,-

  Nominell rente fra: 5,95%

  Effektiv rente fra: 6,17%

  Lån under 2 mill. kr.
  Priseksempel: Eff.rente 6,65%, lånebeløp kr. 1 mill. o/25 år, kredittkostnad samlet kr. 1.011.606,- totalt kr. 2.011.606,-

  Nominell rente fra: 6,35%

  Effektiv rente fra: 6,65%

 • Pris

  Lån mer en 2. mill kr. 

  Priseksemplel: Eff.rente 6,28%, lånebeløp kr. 2 mill. o/25 år, kredittkostnad samlet kr. 1.897.420,- totalt kr.  3.897.420,- 

  Nominell rente fra: 6,05%

  Effektiv rente fra: 6,28%

  Lån mindre enn 2. mill kr. 

  Priseksempel: Eff.rente 6,76%, lånebeløp kr. 1 mill. o/25 år, kredittkostnad samlet kr. 1.030.232,- totalt kr.  2.030.232,-

  Nominell rente fra: 6,45%

  Effektiv rente fra: 6,76%

  Kontoholdsgebyr Flexilån

  60,- pr. mnd.

  Etableringskostnad og depotkostnad 

  fra kr. 2.550,-

  Kan innvilges innenfor 60% av boligens verdi. Rentesats 0,10% over nedbetalingslån.
  Effektiv rente avhenger av hvor stor del av rammen som benyttes.

 • Pris

  Nominell rente fra: 9,35%  + 1/3 pr. kvartal

  Effektiv rente fra: 11,44%

  Priseksempel: Eff. rente 11,44% ved 100% opptrekk. Lånebeløp kr. 2 mill. o/1år, kostnad kr. 231.582,- totalt kr. 2.231.582,-

  Forutsetter lån innenfor 85 % av verdigrunnlaget.
  Må ha brukskonto med lønnsinngang hos oss.

 • Lån inntil kr.75.000,- uten sikkerhet o/5års annuitet.

  Nominell rente: 13,25%

  Effektiv rente: 16,13%

  Etableringsgebyr

  800,-

  Termingebyr

  50,-

  Krav til dokumentert lønnsinngang.

  Priseksempel: Eff.rente 16,13%, lånebeløp kr. 75.000,- o/5 år, kostnad kr. 30.917,-  totalt kr.  105.917,-

 • Pris

  Bindingstid 3 år

  Nominell rente fra 4,90%

  Effektiv rente: 5,07%

   

  Bindingstid på 5 år

  Nominell rente fra 4,80%

  Effektiv rente: 4,96%

   

  Bindingstid på 10 år

  Nominell rente fra 4,70%

  Effektiv rente: 4,86%

   

  Etableringsgebyr

  1750,-

  Priseksempel: Eff.rente ved 3 års binding: 5,07% ved lån kr. 2. mill. o/25 år, kredittkostnad kr.1.487.482,- totalt kr. 3.487.482,-

  Prisene på fastrentelån kan endres på kort varsel.


 • Pris

  Lån mer enn 2 mill. kr.
  Priseksempel: Eff.rente 6,17%, lånebeløp kr. 2 mill. o/25 år, kredittkostnad samlet kr. 1.860.820,- totalt kr. 3.860.820,-

  Nominell rente fra: 5,95%

  Effektiv rente fra: 6,17%

  Lån under 2 mill. kr

  Priseksempel: Eff.rente 6,65%, lånebeløp kr. 1 mill. o/25 år, kredittkostnad samlet kr. 1.011.606,- totalt kr. 2.011.606,-

  Nominell rente fra: 6,35%

  Effektiv rente fra 6,65%

  Forutsetter lån innenfor 75% av verdigrunnlag. •  

  Pris

  Lån mer enn 2 mill.  kr.
  Priseksempel: Eff.rente 5,54% , lånebeløp kr. 2 mill. o/25 år, kredittkostnad samlet kr. 1.611.469,- totalt 3.611.469,-

  Nominell rente fra: 5,35%
  Effektiv rente fra: 5,54%

   

  Forutsetter lån innenfor 85% av verdigrunnlag, og energimerking A og B. Energiattest kreves som dokumentasjon. Må ha brukskonto med lønnsinngang hos oss.


 • Pris

  Miljølån

  Eff.rente 5,59%, lånebeløp kr. 500.000,- o/10 år, kredittkostnad samlet kr. 146.649,- totalt kr.646.649,-

  Nominell rente fra: 5,15%
  Effektiv rente fra: 5,59%

  Få tilbud på Miljølån

  Forutsetter lån innenfor 85% av verdigrunnlag, til tiltak som er en del av Enova sine støtteordninger. Lån inntil kr. 500.000,-. Inntil 10 år avdragstid.


 • Forbrukslån leveres av SpareBank 1 Kreditt

  Pris

  Forbrukslån

  nom.rente 13,7%
  eff. rente 15,0%

  Etableringsgebyr

  500,-

  Termingebyr

  0,-

  eFaktura

  0,-

  Papirfakturagebyr (dersom man oppretter eFaktura forekommer ingen fakturagebyr)

  45,-

  Les mer og søk forbrukslån

  Priseksempel: Effektiv rente 15,0 %. Låner du 70.000 over 5 år, koster lånet 27.764, og du betaler totalt 97.764 kroner.

 • Refinansiering av forbruksgjeld leveres av SpareBank 1 Kreditt

  Pris

  Riskobasert rente

  fra 8% til 19,9%

  Etableringsgebyr

  0,-

  Termingebyr

  49,-

  eFaktura

  0,-

  Papirfaktura

  45,-

  Purregebyr

  Ihht. statens satser

  Priseksempel: Effektiv rente 13,6 %. Låner du 150 000 over 5 år, koster lånet 54.050 kroner, og du betaler totalt 204.050 kroner.

 • Lånet leveres av SpareBank 1 Finans Midt-Norge.

 • Etablering omkostninger

  Pris

   

  Lån under kr. 100.000

  800,-

  Lån over kr. 100.000

  1750,-

  Byggelån

  Etableringskostnad fra kr.3000,-

   

  Depot omkostninger

  Pr. sikkerhetsobjekt (fast eiendom, adkomstdokumenter)

  800,-

  Kausjon, bankinnskudd osv.

  250,-

   

  Omkostninger endring lån

  Øke terminbeløp, endre belastningskonto, flytte forfallsdato og saldobekreftelse

  0,-

  Endre lånetype serie/annuitet

  500,-

  Endring mellom fast og flytende rente

  750,-

  Slette (endre) samskyldner eller annen låntaker

  750,-

  Restgjeldsoppgaver

  250,-

  Utsettelse av lånetermin pr. termin

  kr 500,- maks kr 1.000,- pr lån

  Avdragsutsettelse, pr. avdrag

   kr 250,- maks kr 750,- pr lån

  Nedkvittering, prioritetsvikelse og pantefrafall (evt. off. gebyr kommer i tillegg)

  500,-

  Endring av nedbetalingstid (løpetid)
  (nedbetalingstiden kan ikke være lengre enn 30 år)

  750,-

  Kopi av låndedokumenter for boliglån, pr lån

  250,-

   

  Termingebyr

  Termingebyr uten melding

  50,-

  Termingebyr med melding

  60,-

  Termingebyr med tilsendt girovarsel

  75,-

   

  *Effektiv rente på 1. prioritetslånet innenfor 75 % av verdi er beregnet på hhv. kr. 2 mill., kr. 1 mill., og kr. 500.000 over 20 år annuitet. Effektiv rente på tilleggslånet må bregenes i hvert enkelt tilfelle.

  **Mellomfinansiering: Individuell vurdering

  ***Overtrekksrente utover innvilget kreditt: 18%

SPARING

 • Pris

  Brukskonto

  0,10%

  Honnørkonto

  0,40%

  Regningskonto

  0,10%

  *Overtrekksrente på alle innskuddskonti: 18%

 • Pris

  Brukskonto Ung

  0,20%

 • Pris

  Brukskonto 13 - 17 år

  0,20%

  Sparekonto barn og ungdom

  4,40% 

  Boligsparing for barn

  5,25%

  Min brukskonto (6 - 17 år)

  0,20%

  Min sparekonto (6 - 17 år)

  4,40%

  *Overtrekksrente på alle innskuddskonti: 18%


 • Pris

  Beløp inntil kr. 100.000,-

  2,90%

  Beløp over kr. 100.000,-

  3,30%

  *12 gebyrfrie uttak pr. år + siste års rente. Uttak ut over dette belastes med 0,1% av uttaksbeløp.

  **Overtrekksrente på alle innskuddskonti: 18%

 • Pris

  BSU (Boligspar for ungdom)*

  Les mer om BSU og opprett konto

  6,45%

  BSU+*
  Spart beløp i inneværende år er gebyrfritt. Skal du bruke sparepengene i BSU+ fra tidligere år til annet en boligformål blir uttaksbeløpet gebyrbelagt med 5% (minimum 1.000kr) og konto sperres for videre sparing.

  6,45%

  BSU 34+

  2,75%

  Er du medlem i LOfavør, sjekk egen rente på BSU under LOfavør.

  *Rentevilkår for BSU og BSU+ gjelder til og med det året du fyller 33, etter dette blir kontoen gjort om til 34+ konto med egne vilkår. 


 • Pris

  Beløp opp til kr. 499.999

  3,75%

  Beløp over kr. 500.000*

  4,15%

  *Renta gjelder fra første krone (4,15%) ved beløp over 500.000 kroner

  Plasseringskonto har 8 gebyrfrie uttak pr. år + siste års rente. Uttak utover dette belastes med 1% av uttaksbeløp. Overtrekksrente på alle innskuddskonto: 18%

 • Rente

  Beløp under 200.000,-

  0,00%

  Beløp mellom 200.000,- og 499.999,-

  0,15%

  Beløp mellom 500.000,- og 8.000.000,-*

  4,65%

  Beløp over 8.000.000,-

  Ta kontakt for tilbud.

  *Renta gjelder fra første krone (4,65%) ved beløp over 500.000 kroner

  Uttak må varsles minimum 31 dager på forhånd. Mulighet for uttak før det har gått 31 dager mot et gebyr på 3% av uttaksbeløpet.


 • Vi tar forbehold om mangler i prislisten. Fondsprisene kan endre seg over tid.

  Pris

  Formidlingshonorar for aksjefond* ved digital sparing (selvbetjent):

  Fondsbeholdning 0 - 999.999 kroner

  0,40 %

  Fondsbeholdning over 1 mill. kroner

  0,30 %

  Formidlingshonorar for aksjefond ved betjent** sparing:

  Fondsbeholdning 0 - 999.999 kroner

  0,65 %

  Fondsbeholdning 1.000.000 – 9.999.999 kroner

  0,55 %

  Fondsbeholdning over 10 mill. kroner

  0, 45%

  Se oversikt over fond og priser (pdf)

  * Andre verdipapirtyper som rentefond og kombinasjonsfond kan ha andre priser.

  ** Betjent sparing inkluderer flere tjenester i banken enn digital
  sparing og har en bindingstid på 90 dager. 

 • Pris

  Minimum innskudd er 50.000 kroner. Maksimalt totalt innskudd er 8 milloner kroner.

  6 måneder bindingstid

  4,35%

  12 måneder bindingstid

  5,00%

  24 måneder bindingstid

  4,35%

  Minimum innskudd er 50.000 kroner. Maksimalt totalt innskudd er 8 millioner kroner.

  *Ved eventuelt uttak i bindingsperioden påløper gebyr på 3 % av uttaksbeløpet beregnet fra uttakstidspunktet frem til bindingstidens sluttdato. Uttaksgebyret forfaller umiddelbart til betaling og blir automatisk belastet konto.


 • Pris

  Lag og forening brukskonto

  0,15%

  Depositumskonto

  0,35%

  Etableringsgebyr ved opprettelse depositumskonto i nett- og mobilbanken

  500 kr 

  Etableringsgebyr ved åpning av depositumskonto ved et kontor

  1000 kr


  Etableringsgebyr ved åpning av Brukskonto for sesongarbeider
  Establishment fee for opening an account for seasonal workers

  1000 kr

  Sparekonto + *

  3,65%

  Sparekonto

  3,40%

  Bufferkonto

  3,00 %

  *Minimum månedlig sparebeløp er kr. 200,-. 4 gebyrfrie uttak pr. år + siste års rente. Uttak over dette belastes med 1 % av uttaksbeløp. Inntil 2 sparefrie måneder pr. år. Det er ikke anledning til engangsinnskudd på Sparekonto+

  **Overtrekksrente på alle innskuddskonti: 18%

ØVRIGE PRISER

 • Pris

  Kopier fra arkiv

  50,-

  Kopier fra Nets inntil 1 år

  50,-

  Kopier fra Nets over 1 år

  250,-

 • Pris

  Mynt veksles/selges kun til bankens kunder på Lillehammer, Ringebu, og Otta.

  Veksle i myntautomat på Vinstra, egne kunder

  0,-

  Veksle i myntautomat på Vinstra, ikke kunder

  15,- pr. rull

 • Pris

  Bekreftelse på tlf/ fax / mail

  30,-

  Bekreftelse på fax til utlandet

  50,-

 • Pris

  Bekreftelse på bankforhold

  100,-

FOND OG AKSJE

 • Pris

  Årsavgift med beholdning over kr.100.000

  350,-

  Årsavgift med beholdning over kr.1.000.000

  500,-

  Årsavgift med beholdning over  kr. 2.000.000

  750,-

  Frigivelse til annen bank/megler

  150,-

  Overføring konto til konto

  80,-

  Overføring til konto hos annen kontofører

  100,-

  Etablering av handelsfullmakt annen megler

  100,-

  Pantsettelse annet kredittforetak

  250,-

  Flytting av konto til annen kontofører

  150,-

  Beholdningsoppgave

  0,-

  Kontoutskrift

  0,-

  Ekstra tilsendt årsoppgave  

  400,-

 • Pris

  Kjøp av ODIN fond

  0,-

  Salg av ODIN fond*

  0,-

  Bytte av ODIN fond*

  For ODIN's aksjefond er det årlige honoraret maksimalt 2%, forvaltningshonoraret varierer fra 0,4-1,5% for ODIN's andre fond. Du finner fondets forvaltningshonorar på hvert enkelt fonds landingsside.

   

   *Vær oppmerksom på at salg eller bytte av fond blir ansett som en skattemessig realisasjon. 

  For Schroders fond gjelder egne priser. Se Schroders egne nettsider, eller kontakt banken for informasjon.

 • Pris

  Kurtasje standard (per transaksjon)

  0,05% min. 95,-

  Aksjer, ETN, ETF, Merkur Market og tegningsretter: 0,05% av handelsbeløpet, min NOK 95,- Ved handel med finansielle instrumenter gjennom aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank, tilfaller en del av den kurtasjen kunden betaler til SpareBank 1 Markets, kundens SpareBank 1 bank som betaling for distribusjon. Denne provisjonen utgjør i intervallet 30 % - 50 % av kurtasjen per ordre, avhengig av antall ordre per måned.

  Realtidskurser på nettsidene uten ordredybde, uten streaming (privat)

  0,-

  Realtidskurser på nettsidene uten ordredybde, med streaming (privat)

  15,-

  Realtidskurser på nettsidene med ordredybde, med streaming (privat)

  135,-

  Realtidskurser på nettsidene med ordredybde, med streaming (proff/foretak)

  370,-

  Market monitor uten ordredybde (privat)

  210,-

  For å bestille tilleggstjenester, gå inn i nettbanken under "Sparing" og "Bestille aksjetjeneste".

 • Formidles av SpareBank 1 Markets. Se vilkår og diclaimer.

 • Pris

  Opprett Aksjesparekonto

  0,-

  Fondshandel i Aksjesparekonto

  Flytte Aksjer og EK bevis fra oss til annen tilbyders ASK

  100,- pr. papir

  Kjøp/salg aksjer og egenkapitalbevis i aksjesparekonto

  Pris ut 2017 Kurtasje 0,05% per handel, minimum

  49,-

  Pris ut 2018 Kurtasje 0,05% per handel, minimum

  95,-

  Årsavgift med beholdning over kr.100.000

  350,-

  Årsavgift med beholdning over kr.1.000.000

  500,-

  Årsavgift med beholdning over kr. 2.000.000

  700,-

  Frigivelse til annen bank/megler

  150,-

  Etablering av handelsfullmakt annen megler

  100,-

 • Vi tar forbehold om mangler i prislisten. Fondsprisene kan endre seg over tid.

  Pris

  Formidlingshonorar for aksjefond* ved digital sparing (selvbetjent):

  Fondsbeholdning 0 - 999.999 kroner

  0,40 %

  Fondsbeholdning over 1 mill. kroner

  0,30 %

  Formidlingshonorar for aksjefond ved betjent** sparing:

  Fondsbeholdning 0 - 999.999 kroner

  0,65%

  Fondsbeholdning 1.000.000 – 9.999.999 kroner

  0,55 %

  Fondsbeholdning over 10 mill. kroner

  0,45%

  Se oversikt over fond og priser (pdf)

  * Andre verdipapirtyper som rentefond og kombinasjonsfond kan ha andre priser.

  ** Betjent sparing inkluderer flere tjenester i banken enn digital
  sparing og har en bindingstid på 90 dager. 

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }