Prisliste for privatkunder

Vi tar forbehold om feil i prislisten.

KORT

 • Ordinære priser for bankkort.
  For fordelsprogram se eget punkt.

  Pris

  Årspris

  Visa Direkte

  200 kr

  Visa Direkte med legitimasjon*

  275 kr

  *Kort med legitimasjon utstedes ikke etter 01.07.22, blir fornyet til kort uten legitimasjon.

  Kostnader ved bruk

  Bruk i betalingsterminal i Norge (varekjøp)

  2,50 kr

  Bruk i betalingsterminal i utlandet (varekjøp VISA)

  2,50 kr

  Uttak i SpareBank 1 minibanker

  0 kr

  Uttak i andre bankers minibanker

  7 kr

  Uttak Visa minibanker i Norge og utlandet

  30 kr + 0,5% av uttaksbeløpet

  Valutapåslag ved uttak i utlandet

  2,00%

  Kontantuttak i butikk (maks uttak er 10.000 kr)

  10 kr per uttak

  Øvrige priser

  BankAxess - Belastning av konto

  1,50 kr

  Erstatte slitte/ ødelagte kort

  100 kr

  PIN-kode

  PIN-kode i nett-og mobilbank:
  1. gangs uthenting av PIN-kode er gratis, deretter

  10 kr

  Bestille PIN-kode hos banken og få tilsendt per post:

  1. gangs tilsendt av PIN-kode er gratis, deretter

  10 kr

 • Ordinære priser for bankkort.
  For fordelsprogram se eget punkt.

  Pris

  Årspris

  Visa Classic

  275 kr

  Visa Classic med legitimasjon

  300 kr

  *Kort med legitimasjon utstedes ikke etter 01.07.22, blir fornyet til kort uten legitimasjon.

  Kostnader ved bruk

  Bruk i betalingsterminal i Norge (varekjøp)

  2,50 kr

  Bruk i betalingsterminal i utlandet (varekjøp VISA)

  2,50 kr

  Uttak i SpareBank 1 minibanker

  0 kr

  Uttak i andre bankers minibanker

  7 kr

  Uttak Visa minibanker i Norge og utlandet

  30 kr + 0,5% av uttaksbeløpet

  Valutapåslag ved uttak i utland

  2,00 %

  Kontantuttak i butikk (maks uttak er 10.000 kr)

  10 kr per uttak

  Øvrige priser

  BankAxess - Belastning av konto

  1,50 kr

  Erstatte slitte/ ødelagte kort

  100 kr

  PIN-kode

  PIN-kode i nett-og mobilbank:
  1. gangs uthenting av PIN-kode er gratis, deretter

  10 kr

  Bestille PIN-kode hos banken og få tilsendt per post:1. gangs tilsendt av PIN-kode er gratis, deretter

  10 kr

 •    

  Pris

  Årspris

  0 kr

  Tilleggskort / ekstra kredittkort

  0 kr

  Erstatningskort ødelagt /mistet / stjålet

  0 kr

  Kostnader ved bruk av kortet

  Bruk i betalingsterminal i Norge

  0 kr

  Bruk i betalingsterminal i utlandet 

  0 kr

  Kontantuttak i minibank eller skranke i Norge

  Ved uttak med bruk av Mastercard på Postkontor og Post i butikk regnes som kontantuttak over skranke. Uttak over skranke i SpareBank 1 Gudbrandsdal er ikke mulig.

  40 kr + 1% av beløp

  Kontantuttak i lokal valuta i minibank eller skranke i utland (noen minibanker i utlandet krevet eget gebyr).
  Kontantuttak i utlandet som belastes i norske kroner, prises som kontanuttak i Norge 
  Når du benytter kortet i utlandet eller til uttak av utenlandsk valuta, blir beløpet omregnet til norske kroner. Omregningskursen er kurs på oppgjørsdag i henhold til Mastercard pluss et valutapåslag på 2 %. 

  0 kr

  Overføre fra Mastercard til konto

  25 kr + 1 % av beløp

  Regningsbetaling

  25 kr + 1 % av beløp

  Øvrige priser

  Valutapåslag

  2 %

  Gebyr ved eFaktura

  0 kr

  Gebyr ved papirfaktura

  45 kr

  Kopi av faktura

  0 kr

  Innfrielse av annet kredittkort

  0 kr

  Overtrekksgebyr

  Belastes dersom den innvilgede kredittgrense overskrides

  125 kr

  Purregebyr

  Iht. statens satser

  Nedbetaling

  Nominell rente

  21,62 % p.a

  Effektiv rente

  23,9 % p.a

  Priseksempel ved bruk av Mastercard: effektiv rente 23,9%, 15.000 kroner nedbetalt over 12 mnd. Kredittkostand er på 1.518 kroner. Samlet totalt kredittbeløp er på 16.518 kroner.

  Rentefri kreditt

  Inntil 45 dager

  Minstebeløp å betale
  Dersom du har papirfaktura eller andre tilleggstjenester, vil disse kostnadene legges til minstebeløpet. For kortavtaler signert før 15. mai 2019, er minstebeløpet 2,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kroner.

  3,5% av benyttet kreditt, minimum 250 kr

  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager. Renter påløper fra første forfall.
  Nedbetaling: 3,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kr.

  Tilleggtjenester

  Penger tilbake (0,5 % cashback på alle kjøp, og 5 % rente på opptjent saldo)

  15 kr pr måned

  ID-tyveriforsikring

  25 kr per måned

  Betalingsforsikring

  0,6 % av skyldig beløp
  belastes din faktura hver måned

 • Pris

  Årspris

  0 kr

  Tilleggskort / ekstra kredittkort

  0 kr

  Erstatningskort ødelagt / mistet /stjålet

  0 kr

  Kostnader ved bruk

  Bruk av kort i betalingsterminal i Norge

  0 kr

  Bruk av kort i betalingsterminal i utlandet

  0 kr

  Kontantuttak i minibank eller skranke i Norge

  Ved uttak  med bruk av Mastercard  Ung på Postkontor og Post i butikk regnes som kontantuttak over skranke. Uttak over skranke i SpareBank 1 Gudbrandsdal er ikke mulig.

  40 kr,- +1% av uttak

  Kontantuttak i lokal valuta minibank eller skranke i utland (noen minibanker i utlandet krever eget gebyr)
  Når du benytter kortet i utlandet eller til uttak av utenlandsk valuta, blir beløpet omregnet til norske kroner. Omregningskursen er kurs på oppgjørsdag i henhold til Mastercard pluss et valutapåslag på 2 %. 

  0 kr

  Overføring fra Mastercard til konto

  25 kr. + 1 % av overført beløp

  Regningsbetaling

  25 kr + 1 % av overført beløp

  Øvrige priser

  Valutapåslag

  2,0%

  Gebyr ved eFaktura

  0 kr

  Gebyr ved papirfaktura

  45 kr

  Kopi av faktura

  0 kr

  Innfrielse av annet kredittkort

  0 kr

  Overtrekksgebyr

  Belastes dersom den innvilgede kredittgrense overskrides.

  70 kr

  Purregebyr

  Iht. Statens satser

  Nedbetaling

  Nominell rente

  21,62 %

  Effektiv rente

  23,9 %

  Priseksempel ved bruk av Mastercard Ung: effektiv rente 23,9%, 15.000 kroner nedbetalt over 12 mnd. Kredittkostand er på 1.518 kroner. Samlet totalt kredittbeløp er på 16.518 kroner.

  Rentefri kreditt

  Inntil 45 dager

  Minstebeløp å betale

  Dersom du har papirfaktura eller andre tilleggstjenester, vil disse kostnadene legges til minstebeløpet. For kortavtaler signert før 15. mai 2019, er minstebeløpet 2,5 % av benyttet kreditt, minimum 250 kroner.

  5% av benyttet kreditt, minimum kr. 300

  Rentefri betalingsutsettelse i inntil 45 dager. Rente påløper fra første forfall. Minstebeløp er 5 % av benyttet kreditt, minimum 300kr.

  Tileggstjenester

  Penger tilbake (0,5% cashback på alle kjøp,
  og 5 % rente på opptjent saldo)

  15 kr pr måned

  ID-tyveriforsikring

  25 kr per måned

  Betalingsforsikring

  0,6 % av skyldig beløp belastes din faktura hver måned

  Strømmetjeneste

  Betaler du med Mastercard Ung for strømmetjenester som for eksempel Spotify og Netflix får du 20 % rabatt på tjenestene du abonnerer på, inntil 500 kroner per år.

 • Pris

  Årspris 

  0 kr

  Bruk i betalingsterminaler (varekjøp)

  0 kr

  Kontantuttak i minibanker

  0 kr

  Beløpsgrense på bankkortet

  Varekjøp i Norge: 5000 kroner i løpet av 4 dager

  Varekjøp i utlandet:  5000 kroner i løpet av 4 dager

  Uttak i minibank i Norge er kr. 1.000 pr. 4 dager

  Uttak i minibank i utlandet: 1000 kroner i løpet av 4 dager

 • Pris

  Årspris Mikrokort

  250 kroner

 • Pris

  Kontantuttak via kontanttjenester i butikk

  10 kroner per uttak

  Kontantinnskudd via kontanttjenester i butikk

  Innskudd er gratis

BETALING

 • Pris

  Nettgiro med KID

  kr. 2,-

  Nettgiro med melding

  kr. 3,-

  Straksbetaling fra kr. 1,- til 5.000,-

  0,-

  Straksbetaling fra kr. 5.001

  75,-

  Overførsel mellom egne konto

  0,-

  Fast oppdrag til mottaker

  15,-

  efaktura - betaling

  0,-

  Avtalegiro

  2,-

  Kontoutskrift tilsendt pr post

  15,-

  Retur giro pga. manglende dekning

  85,-

  Kodebrikke

  100,-

  BankID på mobil

  0,-

  Ordinær overførsel via SWIFT i nettbank

  60,-

  Opprettelse av avtalegiro på leverandørens hjemmeside

  7,-

  *Ingen årspris på nettbank for kunder med fordelsprogram 18+ og Privat Extra.

 • Pris

  Overførsel mellom egne konto

  0,-

  Mobilgiro med KID

  2,-

  Regningsbetaling med melding

  0,-

  Retur giro pga. manglende dekning

  85,-

  Straksbetaling  fra kr.1 - 5.000,-

  0,-

  Straksbetaling fra kr. 5.001

  75,-

 • Pris

  Telegiro med KID

  2,-

  Overføring mellom konto

  0,-

 • Pris

  Ordinær overførsel SWIFT

  60,-

  SEPA betaling: Ordinær overførsel i EUR innenfor EU/EØS. Beløpet er hos mottakerbank innen 2 dager.

  30,-

  Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i Norge og utland

  Min. 200,-

  Prisen betinger at meldingen er komplett med følgende opplysninger om betalingsmottaker: 
  IBAN og BIC for betalinger EU/EØS  
  Kontonr. og BIC + bankkode og navn
  Valutadokumentasjonskode 
  Delte omkostniger mellom avsender og mottaker (SHA)

 • Pris

  I EUR eller SEK (SEPA)

  20,-

  Øvrige innbetalinger, annen valuta

  60,-

 • Pris

  SMS-varslingstjenester

  3,-

 • Giro

  Pris

  Giro innlevert over skranke belastet konto

  50,-

  Manuelle oppdrag/ overførsel til egne konti i skranke
  (Vi gjør ikke overførsel over telefon)

  25,-

  Manuelle oppdrag/overførsel til andre i skranke
  (Vi gjør ikke overførsel over telefon)

  50,-

  Utbetalingsanvisning kreditert i konto i SpareBank 1

  0,-

  Utbetalingsanvisning hevet kontant er ikke mulig

   

  Brevgiro

   

  Pris

  Brevgiro

  10,- + porto

  Brevgiro med oblatkvittering

  15,-

  Brevgiro tilsendt kvitteringliste

  15,- + porto

  Brevgiro retur pga. manglende dekning

  85,-

   

  AvtaleGiro

  Pris

  Avtalegiro

  2,-

  Opprettelse av avtalegiro på leverandørens hjemmeside

  7,-

 • Pris

  Overførsel mellom egne konto uten melding

  0,-

  Overførsel med melding

  15,-

 • Pris

  Vi tilbyr ikke lenger bankremisse 

  Innløsning fra annen bank - inn på konto:
  Dette kan gjøres fram til 01. september 2023.

  0,-

 • Pris

  Pris pr. myntrull for egne kunder

  0,-

  Pris for myntposer, egne kunder

  0,-

  Pris pr. myntrull for ikke kunder

  15,-

 • Formidles av SpareBank 1 Markets
  Se vilkår og diclaimer

  Pris

  Standard løsning med 15 minutters forsinkelse

  0,-

  Sanntidskurser på nettsidene uten ordredybde

  15,-

  Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde 5 nivåer (privat)

  135,-

  Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde 5 nivåer (proff)

  370,-

  Market Monitor uten ordredybde (privat)

  210,-

  Market Monitor med ordredybde (privat)

  320,-

  Market Monitor med ordredybde (proff)

  545,-

 • Pris

  Ordinær overførsel

  350,-

  Innenlands SWIFT, uansett beløp

  80,-

  SWIFT-overførsel, ikke kunder

  Utføres ikke

  Fax/mail.bekreftelse til mottaker eller avsender

  150,-

  Reklamasjon som skyldes feil fra kunde, minimum

  200,-

  Endring av oppdrag

  200,-

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,-

  Tillegg ved betaling av gebyrer i mottakers bank

  135,-

 • Pris

  Innløsing av utlandske sjekker

  Utføres ikke

  Uttak i automat

  20,-

  Kjøp/uttak over skranke for SpareBank 1 kunder

  Tilbyr vi ikke lenger.

  Uttak over skranke, kunde i en annen bank

  Er dessverre ikke mulig

LÅN

 • Pris

  Forutsetter lån innenfor 85 % av verdigrunnlaget,og første bolig.

  Nominell rente fra: 5,05%

  Effektiv rente fra: 5,23%

  Priseksempel: Eff.rente 5,23%, lånebeløp kr. 2 mill. o/25 år, kredittkostnad samlet kr. 1.539.767,- totalt kr. 3.539.767,-

 • Pris

  Forutsetter lån innenfor 85 % av verdigrunnlaget.
  Må ha brukskonto med lønnsinngang hos oss.

  Nominell rente fra 5,20%

  Effektiv rente fra 5,38%

  Priseksempel: Eff.rente 5,38%, lånebeløp kr. 2 mill. o/25 år, kredittkostnad samlet kr. 1.592.515,- totalt kr. 3.592.515,-

 • Forutsetter lån innenfor 85 % av verdigrunnlaget.
  Må ha brukskonto med lønnsinngang hos oss.


  Lån mer enn 2 mill. kr.
  Priseksempel: Eff.rente 6,07%, lånebeløp kr. 2 mill. o/25 år, kredittkostnad samlet kr. 1.827.691,- totalt kr. 3.824.691,-

  Nominell rente fra: 5,85%

  Effektiv rente fra: 6,07%

  Lån under 2 mill. kr.
  Priseksempel: Eff.rente 6,55%, lånebeløp kr. 1 mill. o/25 år, kredittkostnad samlet kr. 993.221,- totalt kr. 1.993.221,-

  Nominell rente fra: 6,25%

  Effektiv rente fra: 6,55%

 • Pris

  Lån mer en 2. mill kr. 

  Priseksemplel: Eff.rente 6,17%, lånebeløp kr. 2 mill. o/25 år, kredittkostnad samlet kr. 1.861.098,- totalt kr.  3.861.098,- 

  Nominell rente fra: 5,95%

  Effektiv rente fra: 6,17%

  Lån mindre enn 2. mill kr. 

  Priseksempel: Eff.rente 6,65%, lånebeløp kr. 1 mill. o/25 år, kredittkostnad samlet kr. 1.011.771,- totalt kr.  2.011.771,-

  Nominell rente fra: 6,35%

  Effektiv rente fra: 6,65%

  Kontoholdsgebyr Flexilån

  60,- pr. mnd.

  Etableringskostnad og depotkostnad 

  fra kr. 2.550,-

  Kan innvilges innenfor 60% av boligens verdi. Rentesats 0,10% over nedbetalingslån.
  Effektiv rente avhenger av hvor stor del av rammen som benyttes.

 • Pris

  Nominell rente fra: 9,35%  + 1/3 pr. kvartal

  Effektiv rente fra: 11,44%

  Priseksempel: Eff. rente 11,44% ved 100% opptrekk. Lånebeløp kr. 2 mill. o/1år, kostnad kr. 231.582,- totalt kr. 2.231.582,-

 • Lån inntil kr.75.000,- uten sikkerhet o/5års annuitet.

  Nominell rente: 13,25%

  Effektiv rente: 16,13%

  Etableringsgebyr

  800,-

  Termingebyr

  50,-

  Krav til dokumentert lønnsinngang.

  Priseksempel: Eff.rente 16,13%, lånebeløp kr. 75.000,- o/5 år, kostnad kr. 30.917,-  totalt kr.  105.917,-

 • Pris

  Bindingstid 3 år

  Nominell rente fra 5,25%

  Effektiv rente: 5,44%

   

  Bindingstid på 5 år

  Nominell rente fra 5,05%

  Effektiv rente: 5,23%

   

  Bindingstid på 10 år

  Nominell rente fra 4,90%

  Effektiv rente: 5,07%

   

  Etableringsgebyr

  1750,-

  Priseksempel: Eff.rente ved 3 års binding: 5,44% ved lån kr. 2. mill. o/25 år, kredittkostnad kr. 1.610.264,- totalt kr. 3.610.264,-

  Prisene på fastrentelån kan endres på kort varsel.


 • Pris

  Lån mer enn 2 mill. kr.
  Priseksempel: Eff.rente 6,07%, lånebeløp kr. 2 mill. o/25 år, kredittkostnad samlet kr. 1.827.691,- totalt kr. 3.824.691,-

  Nominell rente fra: 5,85%

  Effektiv rente fra: 6,07%

  Lån under 2 mill. kr

  Priseksempel: Eff.rente 6,55%, lånebeløp kr. 1 mill. o/25 år, kredittkostnad samlet kr. 993.221,- totalt kr. 1.993.221,-

  Nominell rente fra: 6,25%

  Effektiv rente fra 6,55%

  Forutsetter lån innenfor 75% av verdigrunnlag. •  

  Pris

  Lån mer enn 2 mill.  kr.
  Priseksempel: Eff.rente 5,23% , lånebeløp kr. 2 mill. o/25 år, kredittkostnad samlet kr. 1.539.767,- totalt 3.539.767,-

  Nominell rente fra: 5,05%
  Effektiv rente fra: 5,23%

   

  Du kan låne inntil 85 % av kjøpesummen. Energiattest kreves som dokumentasjon. Må ha brukskonto med lønnsinngang hos oss.


 • Pris

  Miljølån

  Eff.rente 5,39%, lånebeløp kr. 500.000,- o/10 år, kredittkostnad samlet kr. 140.896,- totalt kr.640.896,-

  Nominell rente fra: 4,95%
  Effektiv rente fra: 5,39%

  Få tilbud på Miljølån

  Forutsetter lån innenfor 85% av verdigrunnlag, til tiltak som er en del av Enova sine støtteordninger. Lån inntil kr. 500.000,-. Inntil 10 år avdragstid.


 • Forbrukslån leveres av SpareBank 1 Kreditt

  Pris

  Forbrukslån

  nom.rente 13,4%
  eff. rente 14,6%

  Etableringsgebyr

  500,-

  Termingebyr

  0,-

  eFaktura

  0,-

  Papirfakturagebyr (dersom man oppretter eFaktura forekommer ingen fakturagebyr)

  45,-

  Les mer og søk forbrukslån

  Priseksempel: Effektiv rente 14,6 %. Låner du 70.000 over 5 år, koster lånet 27.112, og du betaler totalt 97.112 kroner.

 • Refinansiering av forbruksgjeld leveres av SpareBank 1 Kreditt

  Pris

  Riskobasert rente

  fra 8% til 19,9%

  Etableringsgebyr

  0,-

  Termingebyr

  49,-

  eFaktura

  0,-

  Papirfaktura

  45,-

  Purregebyr

  Ihht. statens satser

  Priseksempel: Effektiv rente 12,2 %. Låner du 150.000 over 5 år, koster lånet 48.173, og du betaler totalt 198.173 kroner.

 • Lånet leveres av SpareBank 1 Finans Midt-Norge.

 • Etablering omkostninger

  Pris

   

  Lån under kr. 100.000

  800,-

  Lån over kr. 100.000

  1750,-

  Byggelån

  Etableringskostnad fra kr.3000,-

   

  Depot omkostninger

  Pr. sikkerhetsobjekt (fast eiendom, adkomstdokumenter)

  800,-

  Kausjon, bankinnskudd osv.

  250,-

   

  Omkostninger endring lån

  Øke terminbeløp, endre belastningskonto, flytte forfallsdato og saldobekreftelse

  0,-

  Endre lånetype serie/annuitet

  500,-

  Endring mellom fast og flytende rente

  750,-

  Slette (endre) samskyldner eller annen låntaker

  750,-

  Restgjeldsoppgaver

  250,-

  Utsettelse av lånetermin pr. termin

  kr 500,- maks kr 1.000,- pr lån

  Avdragsutsettelse, pr. avdrag

   kr 250,- maks kr 750,- pr lån

  Nedkvittering, prioritetsvikelse og pantefrafall (evt. off. gebyr kommer i tillegg)

  500,-

  Endring av nedbetalingstid (løpetid)
  (nedbetalingstiden kan ikke være lengre enn 30 år)

  750,-

   

  Termingebyr

  Termingebyr uten melding

  50,-

  Termingebyr med melding

  60,-

  Termingebyr med tilsendt girovarsel

  75,-

   

  *Effektiv rente på 1. prioritetslånet innenfor 75 % av verdi er beregnet på hhv. kr. 2 mill., kr. 1 mill., og kr. 500.000 over 20 år annuitet. Effektiv rente på tilleggslånet må bregenes i hvert enkelt tilfelle.

  **Mellomfinansiering: Individuell vurdering

  ***Overtrekksrente utover innvilget kreditt: 18%

SPARING

 • Pris

  Brukskonto (lønnskonto)

  0,10%

  Privat Ekstra brukskonto

  0,10%

  Honnørkonto

  0,40%

  Nettekstrakonto

  0,00%

  Regningskonto

  0,10%

  *Overtrekksrente på alle innskuddskonti: 18%

 • Pris

  Beløp inntil kr. 100.000,-

  2,50% (2,75% fra 02.12.23)

  Beløp over kr. 100.000,-

  2,90% (3,15% fra 02.12.23)

  *12 gebyrfrie uttak pr. år + siste års rente. Uttak ut over dette belastes med 0,1% av uttaksbeløp.

  **Overtrekksrente på alle innskuddskonti: 18%

 • Pris

  Brukskonto 13-17 og 18+

  0,20%

  Sparekonto barn og ungdom

  4,25% 

  Boligsparing for barn

  5,00%

  Min brukskonto

  0,20%

  Min sparekonto

  4,25%

  *Overtrekksrente på alle innskuddskonti: 18%


 • Pris

  BSU (Boligspar for ungdom)*

  Les mer om BSU og opprett konto

  6,20%

  BSU+*
  Spart beløp i inneværende år er gebyrfritt. Skal du bruke sparepengene i BSU+ fra tidligere år til annet en boligformål blir uttaksbeløpet gebyrbelagt med 5% (minimum 1.000kr) og konto sperres for videre sparing.

  6,20%

  BSU 34+

  2,50%

  Er du medlem i LOfavør, sjekk egen rente på BSU under LOfavør.

  *Rentevilkår for BSU og BSU+ gjelder til og med det året du fyller 33, etter dette blir kontoen gjort om til 34+ konto med egne vilkår. 


 • Pris

  Beløp opp til kr. 499.999

  3,35% (3,60% fra 02.12.23)

  Beløp over kr. 500.000*

  3,75% (4,00% fra 02.12.23)

  *Renta gjelder fra første krone (4,00%) ved beløp over 500.000 kroner

  Plasseringskonto har 8 gebyrfrie uttak pr. år + siste års rente. Uttak utover dette belastes med 1% av uttaksbeløp. Overtrekksrente på alle innskuddskonto: 18%

 • Rente

  Beløp under 200.000,-

  0,00%

  Beløp mellom 200.000,- og 499.999,-

  0,15%

  Beløp mellom 500.000,- og 8.000.000,-*

  4,25% (4,50% fra 02.12.23)

  Beløp over 8.000.000,-

  Ta kontakt for tilbud.

  *Renta gjelder fra første krone (4,50%) ved beløp over 500.000 kroner

  Uttak må varsles minimum 31 dager på forhånd. Mulighet for uttak før det har gått 31 dager mot et gebyr på 3% av uttaksbeløpet.


 • Vi tar forbehold om mangler i prislisten. Fondsprisene kan endre seg over tid.

  Pris

  Formidlingshonorar for aksjefond* ved digital sparing (selvbetjent):

  Fondsbeholdning 0 - 999.999 kroner

  0,40 %

  Fondsbeholdning over 1 mill. kroner

  0,30 %

  Formidlingshonorar for aksjefond ved betjent** sparing:

  Fondsbeholdning 0 - 999.999 kroner

  0,65 %

  Fondsbeholdning 1.000.000 – 9.999.999 kroner

  0,55 %

  Fondsbeholdning over 10 mill. kroner

  0, 45%

  Se oversikt over fond og priser (pdf)

  * Andre verdipapirtyper som rentefond og kombinasjonsfond kan ha andre priser.

  ** Betjent sparing inkluderer flere tjenester i banken enn digital
  sparing og har en bindingstid på 90 dager. 

 • Pris

  Minimum innskudd er 50.000 kroner. Maksimalt totalt innskudd er 8 milloner kroner.

  6 måneder bindingstid

  4,35%

  12 måneder bindingstid

  5,20% (gjeldende fra 27.11.23)

  24 måneder bindingstid

  4,35%

  Minimum innskudd er 50.000 kroner. Maksimalt totalt innskudd er 8 millioner kroner.

  *Ved eventuelt uttak i bindingsperioden påløper gebyr på 1 % av uttaksbeløpet beregnet fra uttakstidspunktet frem til bindingstidens sluttdato. Uttaksgebyret forfaller umiddelbart til betaling og blir automatisk belastet konto.


 • Pris

  Lag og forening brukskonto

  0,15%

  Depositumskonto

  0,35%

  Etableringsgebyr ved opprettelse depositumskonto i nett- og mobilbanken

  250,-

  Etableringsgebyr ved åpning av depositumskonto ved et kontor

  500,-

  Sparekonto + *

  3,25% (3,50% fra 02.12.23)

  Sparekonto

  2,75% (3,25% fra 02.12.23)

  Bufferkonto

  3,00 %

  *Minimum månedlig sparebeløp er kr. 200,-. 4 gebyrfrie uttak pr. år + siste års rente. Uttak over dette belastes med 1 % av uttaksbeløp. Inntil 2 sparefrie måneder pr. år. Det er ikke anledning til engangsinnskudd på Sparekonto+

  **Overtrekksrente på alle innskuddskonti: 18%

FORDELSPROGRAM

 • Pris

  Månedspris

  0,-

  Årsavgift Bankkort for ungdom

  0,-

  Årsavgift Bankkort for ungdom uten legitimasjon

  0,-

  Årsavgift Visa Direkte

  0,-

  Bruk av bankkort i alle betalingsterminaler i Norge og utland

  0,-

  Minibankuttak i Norge

  0,-

  Minibank i utlandet

  0,- + 2% i valutapåslag

   - Fri bruk av nettbank, avtalegiro, eFaktura, mobilbank, telegiro

  Kontantuttak i butikk (KIB)

  10,-

  Varekjøp

  0,-


 • Pris

  Månedspris

  10,-

  Årsavgift på VISA Classic kort

  0,-

  Bruk av bankkort i alle betalingsterminaler i Norge og utland

  0,-

  Minibankuttak i Norge

  0,-

  Minibankuttak i utlandet

  0,- + 2% valutapåslag

  Nettbank / Telebank / Mobilbank

  0,-

  Avtalegiro / e-Faktura

  0,-

  Regningskonto (ved bruk av elektroniske tjenester)**

  0,-

  Årsgebyr på kort som tilhører regningskonto

  250,-

  *Fri bruk av nettbank, avtalegiro, eFaktura, mobilbank, telegiro

  **Fordelspakke 18+ kan åpnes t.o.m. det året man fyller 33 år


 • Pris

  Månedspris *

  25,-

  Årsgebyr på VISA kort

  0,-

  Årsgebyr på tilleggskort

  0,-

  Bruk av bankkort i alle betalingsterminaler i Norge og utland

  0,-

  Minibankuttak i Norge

  0,-

  Uttak Visa minibanker i Norge og utlandet

  30,- + 0,50%

  Privat Ekstra Regningskonto**

  0,-

  Årsgebyr MasterCard Gold kredittkort***

  0,-

  VISA - bruk i utlandet - valutapåslag

  2% valutapåslag

  *Fri bruk av nettbank, avtalegiro, eFaktura, telegiro og mobilbank.

  **Fri bruk av nettbank, avtalegiro, eFaktura, telegiro og mobilbank.

  ***Inntill kr.50.000,- i kreditt. 


ØVRIGE PRISER

 • Pris

  Kopier fra arkiv

  50,-

  Kopier fra Nets inntil 1 år

  50,-

  Kopier fra Nets over 1 år

  250,-

 • Pris

  Mynt veksles/selges kun til bankens kunder på Lillehammer, Ringebu, og Otta.

  Veksle i myntautomat på Vinstra, egne kunder

  0,-

  Veksle i myntautomat på Vinstra, ikke kunder

  15,- pr. rull

 • Pris

  Bekreftelse på tlf/ fax / mail

  30,-

  Bekreftelse på fax til utlandet

  50,-

 • Pris

  Bekreftelse på bankforhold

  100,-

FOND OG AKSJE

 • Pris

  Årsavgift med beholdning over kr.100.000

  350,-

  Årsavgift med beholdning over kr.1.000.000

  500,-

  Årsavgift med beholdning over  kr. 2.000.000

  750,-

  Frigivelse til annen bank/megler

  150,-

  Overføring konto til konto

  80,-

  Overføring til konto hos annen kontofører

  100,-

  Etablering av handelsfullmakt annen megler

  100,-

  Pantsettelse annet kredittforetak

  250,-

  Flytting av konto til annen kontofører

  150,-

  Beholdningsoppgave

  0,-

  Kontoutskrift

  0,-

  Ekstra tilsendt årsoppgave  

  400,-

 • Pris

  Kjøp av ODIN fond

  0,-

  Salg av ODIN fond*

  0,-

  Bytte av ODIN fond*

  For ODIN's aksjefond er det årlige honoraret maksimalt 2%, forvaltningshonoraret varierer fra 0,4-1,5% for ODIN's andre fond. Du finner fondets forvaltningshonorar på hvert enkelt fonds landingsside.

   

   *Vær oppmerksom på at salg eller bytte av fond blir ansett som en skattemessig realisasjon. 

  For Schroders fond gjelder egne priser. Se Schroders egne nettsider, eller kontakt banken for informasjon.

 • Pris

  Kurtasje standard (per transaksjon)

  0,05% min. 95,-

  Aksjer, ETN, ETF, Merkur Market og tegningsretter: 0,05% av handelsbeløpet, min NOK 95,- Ved handel med finansielle instrumenter gjennom aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank, tilfaller en del av den kurtasjen kunden betaler til SpareBank 1 Markets, kundens SpareBank 1 bank som betaling for distribusjon. Denne provisjonen utgjør i intervallet 30 % - 50 % av kurtasjen per ordre, avhengig av antall ordre per måned.

  Realtidskurser på nettsidene uten ordredybde, uten streaming (privat)

  0,-

  Realtidskurser på nettsidene uten ordredybde, med streaming (privat)

  15,-

  Realtidskurser på nettsidene med ordredybde, med streaming (privat)

  135,-

  Realtidskurser på nettsidene med ordredybde, med streaming (proff/foretak)

  370,-

  Market monitor uten ordredybde (privat)

  210,-

  For å bestille tilleggstjenester, gå inn i nettbanken under "Sparing" og "Bestille aksjetjeneste".

 • Formidles av SpareBank 1 Markets. Se vilkår og diclaimer.

 • Pris

  Opprett Aksjesparekonto

  0,-

  Fondshandel i Aksjesparekonto

  Flytte Aksjer og EK bevis fra oss til annen tilbyders ASK

  100,- pr. papir

  Kjøp/salg aksjer og egenkapitalbevis i aksjesparekonto

  Pris ut 2017 Kurtasje 0,05% per handel, minimum

  49,-

  Pris ut 2018 Kurtasje 0,05% per handel, minimum

  95,-

  Årsavgift med beholdning over kr.100.000

  350,-

  Årsavgift med beholdning over kr.1.000.000

  500,-

  Årsavgift med beholdning over kr. 2.000.000

  700,-

  Frigivelse til annen bank/megler

  150,-

  Etablering av handelsfullmakt annen megler

  100,-

 • Vi tar forbehold om mangler i prislisten. Fondsprisene kan endre seg over tid.

  Pris

  Formidlingshonorar for aksjefond* ved digital sparing (selvbetjent):

  Fondsbeholdning 0 - 999.999 kroner

  0,40 %

  Fondsbeholdning over 1 mill. kroner

  0,30 %

  Formidlingshonorar for aksjefond ved betjent** sparing:

  Fondsbeholdning 0 - 999.999 kroner

  0,65%

  Fondsbeholdning 1.000.000 – 9.999.999 kroner

  0,55 %

  Fondsbeholdning over 10 mill. kroner

  0,45%

  Se oversikt over fond og priser (pdf)

  * Andre verdipapirtyper som rentefond og kombinasjonsfond kan ha andre priser.

  ** Betjent sparing inkluderer flere tjenester i banken enn digital
  sparing og har en bindingstid på 90 dager. 

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no