Selskapene vi kan dele dine kundeopplysninger med

Nedenfor ser du våre datter- og produktselskaper. Dersom du godkjenner at vi kan markedsføre våre produkter og råd til deg elektronisk, og dele dine kundeopplysninger mellom disse selskapene, vil de kunne tilby deg nyttige og relevante råd og tjenester tilbake.

Organisering av samarbeidet

Samarbeidet er organisert gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Utvikling DA med deres datterselskaper, i tillegg til flere andre direkte eide selskaper av SpareBank 1-bankene.

Selskaper vi eier med andre utenfor SpareBank 1 Alliansen.

 • EiendomsMegler 1 Lillehammer og Gudbrandsdal AS
 • SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS
 • SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS
 • SpareBank 1 Markets AS

Selskaper vi eier med andre

Datterselskap i SpareBank 1 Gruppen

 • SpareBank 1 Forsikring AS
 • Fremtind Forsikring AS
 • SpareBank 1 Factoring AS
 • SpareBank 1 Spleis AS
 • Kredinor AS

Datterselskap i SpareBank 1 Utvikling DA

 • EiendomsMegler 1 Norge AS
 • SpareBank 1 Kundesenter AS

SpareBank 1-bankene eier disse selskapene direkte:

 • BN Bank ASA
 • SpareBank 1 Boligkreditt AS
 • SpareBank 1 Forvaltning AS m. døtre
  - ODIN Forvaltning AS
  - SpareBank 1 Kapitalforvaltning AS
  - SpareBank 1 Verdipapirservice AS
 • SpareBank 1 Kreditt AS
 • SpareBank 1 Markets AS
 • SpareBank 1 Betaling AS
 • SpareBank 1 Mobilitet AS

 


Dine opplysninger vil ikke deles utenfor selskapene ovenfor, eller mellom de andre SpareBank 1-bankene.