• Da har det antagelig vært en feil i overføringen. De vanligste årsakene er:

    • Feil i navn eller adresse til mottaker
    • Overførsel til feil eller avsluttet kontonummer
    • Ikke samsvar mellom navn på mottaker og eier av konto
    • Feil SWIFT/BIC
    • Betalingen er gjort i en valuta mottaker ikke kan ta i mot