Dekker barneforsikring diabetes?

Barneforsikringen dekker insulinavhengig diabetes mellitus. Diagnosen skal være stilt av barnelege eller indremedisiner.

Skulle barnet få diabetes så vil forsikringen gi en engangsutbetaling når diagnosen er stilt. Dersom NAV på bakgrunn av økt pleiebehov innvilger hjelpestønad supplerer barneforsikringen stønaden med å utbetale utvidet støtte. Størrelsen på utbetalingen avhenger av stønadssatsen fra NAV, og kan maksimalt komme opp i 10 G.
 

Har barnet fått diabetes?