Hva er karenstid?

Karenstid betyr det samme som ventetid eller karantenetid. Reglene for karenstid er forskjellig fra forsikring til forsikring.

Hva er karenstid for dyreforsikringene?
Dyreforsikringene våre har karenstid, som betyr at forsikringen ikke dekker sykdommer/lidelser som viser symptomer i en gitt karensperiode etter at forsikringen ble kjøpt og startet. Er det første gangen du kjøper en dyreforsikring er karenstiden:

  • 20 dager (60 dager ved allergi-, hud- eller øreproblemer).

Når tilsvarende forsikringen blir flyttet fra et annet forsikringsselskap til oss, vil det i hovedsak ikke være karenstid. Karenstiden gjelder likevel hvis du gjør endringer i forsikringen når du flytter den, men kun for den delen som er endret. For eksempel hvis du utvider forsikringen med flere dekninger eller øker forsikringssummen, vil karenstiden bare gjelde for den delen av forsikringen som er utvidet.

Hva er karenstid for personforsikringene?
Karenstid for personforsikring brukes på blant annet uføredekningene, og beskriver den tiden du må vente fra du blir syk til du tidligst kan motta utbetaling. Det vanligste er 12 måneders karenstid på uførepensjon og uførekapital med forskuttering, mens det er 24 måneders karenstid på uførekapital (uten forskuttering). Du kan se hva som gjelder for deg i forsikringsbeviset ditt

Det finnes også noe som heter symptomklausul, som betyr at forsikringen ikke dekker sykdommer/lidelser som viser symptomer i en gitt periode etter at forsikringen ble kjøpt og startet. Les om symptomklausul.

 

Se også:

Karenstid på hundeforsikring
Logg inn til mine forsikringer

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }