Hva er personforsikring?

Personforsikring er en fellesbetegnelse på forsikringer som sikrer deg og familien din økonomisk trygghet hvis helsen skulle svikte. Det kan for eksempel være dekning av behandling i privat helsevesen, utgifter i forbindelse med sykdom, uføretrygd, erstatning for tap av inntekt og utbetaling ved dødsfall

Blant forsikringer til privatpersoner skiller man ofte mellom personforsikring og skadeforsikring

Eksempler på personforsikringer er:

Som hovedregel må man fylle ut en helseerklæring ved kjøp av personforsikringer. Du kan lese mer om våre personforsikringer her
 

Hva er forskjellen på personforsikring og livsforsikring?
Personforsikring er en kategori for flere forsikringer, mens livsforsikring er en egen forsikring som for øvrig faller inn under kategorien personforsikringer.
 

Se også: