Dekker innboforsikringen ansvar?

Både i standard og topp innboforsikring inngår det en ansvarsforsikring (privatansvar). Denne dekningen kan gjelde hvis du eller andre i husstanden får et rettslig erstatningsansvar for skade (innenfor Norden). Ansvarsforsikringen kan for eksempel dekke ansvaret hvis:

  • Barnet ditt skader naboens bil*.
  • Du sykler* til jobb, og bulker borti en bil.
  • Det er vind, og trampolinen din blåser inn i naboens hus.
  • Hunden din angriper en annen hund i parken.
  • Du kjører inn i et butikkvindu med din elektriske rullestol.
  • Du kjører en liten båt* og skraper opp en annen båt.
  • Dronen din kræsjer inn i en parkert bil.
     

Har det skjedd en skade?
Ansvarforsikringen dekker mye, men den dekker ikke alt. Det betyr blant annet at hvis du ikke er juridisk erstatningsansvarlig etter en skade, så dekker heller ikke forsikringen kravet fra den andre parten. Den dekker heller ikke ansvar ved skade ovenfor egen familie, eller skade ved bruk av motorkjøretøy (men unntak av noen mindre kjøretøy). Se fullstendige vilkår for detaljer. 

*Det skal veldig mye til før barn under 12 år blir erstatningsansvarlig. Sykkel inkluderer både el-sykkel og vanlig sykkel. Båter inntil 14 fot og 10 hk.


Se også:

Dekker husforsikringen ansvar?
Har jeg ansvarsforsikring på reisen?
Hva dekker ansvarsforsikringen for bedrift?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }