Styret

Pål Egil Rønn
Styreleder

Frode Killi
Styremedlem
Guro Selfors Lund
Nestleder
Siv Høye
Styremedlem
Trond Skjellerud
Styremedlem
Jorunn Blekastad
Styremedlem (ansatterepresentant)
Trond Amundsen
Styremedlem (ansatterepresentant)
Per Ivar Kleiven
Administrerende Banksjef
Tlf.: 901 93 660