Hvordan bestiller jeg bankkort til en annen som disponerer kontoen?

Disponenten må bestille kortet selv i nettbank eller mobilbanken sin.
For at du som disponent skal kunne bestille kortet, må eier av konto først gi tilgang i sin nettbank eller mobilbank. 

Både tilgang og kort kan bestilles her: