• Du må betale 5% av det du skylder, minimum 300 kroner.

    Eksempel:
    Hvis du skylder 10 000 kroner så må du minimum betale 500 kroner. Hvis du
    skylder 5 000 kroner så må du minimum betale 300 kroner.