• Nei, du kan ikke velge konto selv. Når du slår på Penger tilbake, får du en egen konto som er knyttet til kredittkortet. Det er ingen vanlig bankkonto, men en bonuskonto med 5 % rente. Saldoen på bonuskontoen oppdateres daglig.