• Vi selger dessverre ikke Visa gavekort lenger.

  Har du allerede et visa gavekort -  sjekk saldo her
   

  Hvor kan jeg bruke Visa gavekort?
  Kortet kan benyttes i hele verden i alle butikker som aksepterer Visa (ca. 25 millioner brukersteder - se www.visa.no). Se etter Visa-merket i butikken. Du bruker kortet i de vanlige betalingsterminalene, men signerer på kvitteringen i stedet for å bruke PIN-kode. Det er ingen forskjell på å bruke kortet i Norge eller i utlandet.

  Butikken må ha online terminaler da Visa gavekort krever en online kontroll mot restsaldo på kortet for hvert varekjøp. Kortet fungerer derfor ikke i f.eks drosjer, parkeringsautomater og taxfree-handel på fly. Kortet kan heller ikke benyttes i minibanker siden det ikke har PIN-kode.

  Har du mistet gavekortet? 
  Visa gavekort er et upersonlig kort, hvor vi ikke kjenner identiteten til mottaker av kortet. Uten kortnummer vil vi derfor ikke kunne identifisere kortet. Hvis du kjenner kortnummeret ringer du telefonen 24 17 43 17 for å sperre kortet. Du vil da få tilsendt et erstatningskort. Dersom du ikke kjenner kortnummeret, kan vi av sikkerhetsmessige årsaker ikke refundere kortet.