Bør jeg ha et eget billån eller øke boliglånet?

Det er både fordeler og ulemper med å bake billånet inn i et eksisterende boliglån. 

Fordel:
Siden boliglånet har lavere rente enn et billån, kan det være gunstig å utvide boliglånet når du skal kjøpe bil. Hvis du velger å gjøre dette er det viktig at du husker å øke innbetalingen på lånet tilsvarende bilens verditap. Hvis du ikke gjør det, og betaler ned på bilen over like mange år som boligen, risikerer du at bilen blir dyrere enn om du hadde valgt et vanlig billån med kortere nedbetalingstid.

Ulempe:
Hvis du velger å øke boliglånet istedenfor å ha et eget billån må du være sikker på at du ikke trenger den ledige sikkerheten i boligen til andre formål, som for eksempel oppussing eller til å hjelpe barna inn på boligmarkedet.

Har du først finansiert bilen i boliglånet, går det ikke an å endre til vanlig billån med sikkerhet i bilen i etterkant. 

Se også: 
Hvor mye egenkapital må jeg ha på billån?