• Vi utbetaler straks lånedokumenter er undertegnet og evt. betinget dokumentasjon er mottatt og godkjent. Husk å benytt deg av elektronisk signering. Det sparer tid.