Når får renteendring en virkning for meg?

Når vi endrer renten på lån har vi en varslingsfrist på 6 uker. Det betyr at fra datoen vi varsler deg om en renteendring går det 6 uker før den trer i kraft på lånet ditt. Det gjelder uansett om renten går opp eller ned. 

Du får beskjed om endringen som melding i mobil- og nettbanken. Du finner renteendringen under "Mine meldinger". Hvis du har valgt å få informasjon via brev vil du få det.

Se også:
Hva er renta hos dere?